CFO Survey 2019

Leder

Selvom man er erfaren i sit fag, kan man stadig blive imponeret. Jeg er imponeret, når jeg hører Heine Dalsgaard fortælle, at Carlsberg i 2020 gennemførte hele tre betydningsfulde transaktioner i et ellers betydeligt udfordret marked. Jeg er imponeret, når Barbara Plucnar Jensen fra Tryg fortæller om opkøbet af RSA Insurance Group i et forløb, der må siges at være kendetegnet af en ukuelig og løsningsorienteret fremgangsmåde.

Og jeg er imponeret, når CFO’er over hele Danmark har fundet vej gennem krisen, justeret forretningsmodellerne og holdt styr på kapitalberedskabet i en overordentligt svær tid.

COVID-19-krisen har budt på mange udfordringer for os alle, men der er heldigvis også lys forude. I denne udgave af vores CFO Survey vurderer 32 procent af de 140 CFO-respondenter den økonomiske usikkerhed som høj. For seks måneder siden var dette tal 42 procent. Dermed ser vi altså en spirende optimisme, om end usikkerhedsniveauet fortsat er relativt høj sammenlignet med niveauet inden coronakrisen. Samtidig er det også glædeligt at konstatere, at COVID-19 ikke har lagt en dæmper på virksomhedernes appetit på Mergers & Acquisitions (M&A) – tværtimod! Faktisk ser vi lige nu det højeste antal transaktioner i Danmark nogensinde, og det vidner naturligvis om virksomheder, der ruster sig til vækst og den fornødne forretningsmæssige omstilling, som krisen også har vist kræves mange steder.

Netop M&A er temaet for denne udgave af vores CFO Survey, hvor det viser sig, at det særligt er de større virksomheder, der har M&A på radaren. Samtidigt viser undersøgelsen, at næsten 40 procent af CFO’erne tillægger M&A stor værdi for deres virksomhed. Til gengæld angiver kun 32 procent af CFO’erne, at CFO’en har en vigtig rolle i integrations-/separationsfasen på trods af, at det netop er her, værdiskabelsen skal sikres. Vi kan altså konkludere, at der stadig er plads til forbedringer på dette vigtige område, som for mange virksomheder vil blive afgørende for den fremtidige udvikling.

Alt dette udfolder vi i denne CFO Survey, der naturligvis også indeholder andre spændende perspektiver om eksempelvis digitalisering, sustainability og – som altid – de generelle forventninger til den økonomiske udvikling.

Tak til alle jer, der har deltaget i undersøgelsen – og tak til alle jer, der læser med. I bliver heldigvis flere og flere år for år, og det glæder os. Husk også, at vi kører ufortrødent videre med vores ambitiøse CFO-program hos Deloitte, herunder vores CFO Transition Labs, Next Generation CFO-programmer samt vores CFO Dinners og netværk. Tøv ikke med at tage fat i os, hvis I har lyst til at høre mere herom.

Rigtig god læselyst!

Om CFO Survey

Formålet med dette års CFO Survey er give indsigt i fire områder: 1) økonomiske og finansielle udsigter og udfordringer, 2) økonomifunktionens rolle i at integrere FN’s Verdensmål i virksomheden, 3) digitalisering af økonomifunktionen og (4), som årets særlige tema, M&A og CFO'ens rolle i disse processer.

Surveyen udføres af Epinion på vegne af Deloitte. Rapporten offentliggøres i foråret, men data indsamles både forår og efterår. Undersøgelsen er blevet gennemført i Danmark siden 2017, hvilket giver os mulighed for at sammenligne data og give et overblik over CFO'ers perspektiver over tid.

Data til denne udgave blev indsamlet i marts 2021, og i alt 140 CFO'er deltog i undersøgelsen. Ved tolkningen af data er det vigtigt at være opmærksom på, at en høj andel af CFO'erne i denne udgave af undersøgelsen kommer fra nogle af de helt store virksomheder. 13 procent kommer fra virksomheder med en omsætning på mere end 10 mia. kr. 36 procent kommer fra virksomheder med en omsætning mellem 500 mio. og 10 mia. kr., og 51 procent kommer fra virksomheder med en omsætning på under 500 mio. kr.

Kontakt

.