Leder

2022 har allerede sat væsentligt præg på verdensøkonomien. Den russiske invasion af Ukraine, effekten af den stigende inflation og udfordrede forsyningskæder spreder ringe i vandet og kan mærkes i stort set alle afkroge af verden.

Det samme gælder for resultaterne af dette års CFO Survey, hvor hele 49 procent af de danske CFO’er spår en større grad af ekstern usikkerhed i den fremtidige økonomi. Det er mere end en firedobling sammenlignet med tallene fra efteråret 2021. Det ser derfor ud til, at de danske virksomheder skal navigere i en større grad af usikkerhed for at kunne komme succesfuldt igennem den nærmeste fremtid.

Foruden at berøre den nuværende usikkerhed, som CFO’erne oplever, dykker vi også ned i nogle positive fortællinger. Anders Boyer, CFO for Pandora, og Kristian Krag, CFO for 3Shape, deler deres erfaringer fra de imponerende vækstrejser, deres virksomheder har været på. Som CFO’er har de hver især påtaget sig et væsentligt ansvar for at drive organisk vækst og har ikke været bange for at engagere sig i hverken værdikæden eller virksomhedens kommercielle udvikling.

I rapporten kan du også læse mere om CFO’ens rolle i forhold til at skabe og maksimere vækst. Her ser vi, at 82 procent af CFO’erne anser organisk vækst som vigtigt for deres virksomheds fremtidige udvikling, og 77 procent tror, at de vil spille en større rolle i vækstskabelse over de næste to til tre år. Derudover stilles der skarpt på forsyningskæden og de problemstillinger, som CFO’erne har oplevet i den sammenhæng. Mange CFO’er oplever forsyningskædeproblemer, og størstedelen forventer, at det først normaliseres i 2023.

Tak til alle jer, der har deltaget i undersøgelsen – og tak til alle jer, der læser med. Med årene kommer der heldigvis flere til, og det glæder os.

Rigtig god læselyst!

Om CFO Survey

Formålet med dette års CFO Survey er at give indsigt i tre områder: 1) Økonomiske og finansielle udsigter og udfordringer, 2) Vækst og CFO’ens rolle i disse processer og 3) Udfordringer med forsyningskæden. 

Denne survey udføres af Epinion på vegne af Deloitte. Undersøgelsen er gennemført i Danmark siden 2017, hvilket giver mulighed for at sammenligne data og få overblik over CFO'ers perspektiver over tid. Rapporten offentliggøres to gange årligt. 

Data til denne udgave blev indsamlet i marts 2022 og er baseret på 142 CFO'ers besvarelser. En høj andel af CFO'erne i undersøgelsen kommer fra nogle af de helt store danske virksomheder. 15 procent kommer fra virksomheder med en omsætning på mere end 10 mia. kr., 35 procent fra virksomheder med en omsætning mellem 500 mio. og 10 mia. kr., og 50 procent fra virksomheder med en omsætning på under 500 mio. kr.

Kontakt