I dette års CFO Survey får vi et sjældent indblik i IR-funktionens verden. Konklusionen er, at der er plads til forbedring blandt de danske CFO’er.

Som resultat af globaliseringen af de finansielle markeder og den øgede adgang til information øges lovgivning og krav til virksomheder, analytikere og investorer. Derfor er det nu vigtigere end nogensinde at kommunikere rettidigt og i udstrakt grad til og med kapitalmarkederne – for at forblive compliant, men også for at undgå kursudsving eller at påvirke sådanne.

Det handler om information, men også størrelse ser ud til at betyde noget

Vores data indikerer, at de fleste CFO’er er enige i, at IR-funktionens primære rolle er at videregive relevant og rettidig information til investorerne på både køber- og sælgersiden. Men når man ser nærmere på dataene, viser det sig, at der er nuancer, og at virksomhedens størrelse ser ud til at være afgørende for CFO’ens opfattelse af IR-rollen.

En ud af fem CFO’er i virksomheder med mere end 1 mia. kr. i omsætning siger, at de ikke kender IR-funktionens primære rolle. 13 procent af CFO’erne i virksomheder af denne størrelse angiver, at IR-funktionens primære rolle er at sikre, at regler og forordninger vedrørende virksomhedens interaktion med investorerne overholdes. Imidlertid angiver 14 procent af CFO’erne i virksomheder med mere end 10 mia. kr. i omsætning, at IR-funktionens primære rolle er at begrænse kursvolatilitet på aktiemarkedet. Ingen CFO’er i virksomheder af den størrelse har nævnt regler og forordninger.

Dette kunne indikere, at virksomhedens størrelse har indvirkning på viden om IR, og også på om CFO’en har en mere defensiv og lovgivningsorienteret opfattelse af IR (omsætning på over 1 mia. kr.) eller en lidt mere offensiv og værdiorienteret opfattelse (omsætning på over 10 mia. kr.).

Tidsforbruget på IR er lavt, og det samme er den opfattede værdi

En gammel talemåde siger “det input, du giver, er det output, du modtager”. Talemåden synes nogenlunde at beskrive danske CFO’ers tilgang til IR. Vores CFO Survey indikerer, at det tidsforbrug, som danske CFO’er har på IR, er lavt, og at den opfattede værdi er ligeså.

Seks ud af ti CFO’er i virksomheder med en omsætning på over 1 mia. kr. har angivet, at deres virksomhed slet ikke har en IR-funktion. Tre ud af fire CFO’er i virksomheder med en omsætning på over 1 mia. kr. bruger 0-10 procent af deres tid på IR. Kun 3 procent bruger mere end halvdelen af deres tid på at pleje relationen til investorerne. I virksomheder med en omsætning på over 10 mia. kr. bruger syv ud af ti CFO’er 10 procent af deres tid på IR.

Ingen CFO’er har indikeret, at deres IR-funktion kan sættes i forbindelse med stor værdiskabelse, eller at den har haft væsentlig indflydelse på virksomhedens værdi.

39 procent af CFO’erne har angivet, at evnen til at fremsætte det rette niveau af transparens i forhold til virksomhedens tidligere og fremtidige performance er den kvalitet, der rangerer højest blandt investorer på både køber- og sælgersiden. Mindre end 10 procent af CFO’erne mener, at evnen til at leve op til forpligtelserne overfor investorerne såvel som villigheden til at prioritere investorerne ved at bruge tid på dem og være let tilgængelig samlet set er kvaliteter, der rangerer højt blandt investorerne på både køber- og sælgersiden.

ESG-agendaen bliver afgørende i løbet af de næste to år

Ifølge mere end halvdelen af CFO’erne i virksomheder med en omsætning på mere end 1 mia. kr. vil IR-funktionen i løbet af de næste et-to år være nødt til at skærpe deres fokus på den miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige agenda (ESG-agendaen; ESG står for environmental, social og governance), da disse aspekter vil få stigende betydning for investorerne. Investorernes stigende opmærksomhed på ESG-agendaen bekræfter det skift, vi har været vidne til i de seneste år, hvor det er blevet vigtigere og vigtigere at gøre forretning, samtidig med at man gør noget godt.

Download CFO Survey Spring 2020

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('