Danske CFO’er er i høj grad bekymret for den verden, deres virksomheder skal navigere i, viser data fra dette års CFO Survey. Den økonomiske og finansielle usikkerhed er højere end nogensinde før, og CFO’erne er generelt mindre optimistiske omkring de økonomiske udsigter end tidligere.

2022 er startet hårdt ud. Invasionen af Ukraine, problemer i forsyningskæden og den stigende inflation har medført en øget bekymring blandt de danske CFO’er. Hele 49 procent spår en usikker økonomisk fremtid – mere end en firedobling sammenlignet med tallene fra efteråret 2021. Data til dette års CFO Survey er indsamlet blot to uger efter, at Rusland invaderede Ukraine, hvilket sandsynligvis har en forstærkende effekt på den usikkerhed, som CFO’erne oplever.

Spørgsmål: Hvordan vurderer du det generelle niveau af ekstern finansiel og økonomisk usikkerhed, som din virksomhed står overfor?

Der er tale om et ’all time peak’ – altså den højeste mængde af usikkerhed, vi har set blandt CFO’erne siden 2017, da den første CFO Survey blev udgivet. Under pandemien sneg tallet sig op på 42 procent, hvilket stadig er 7 procentpoint lavere end det nuværende tal. Det viser dermed, at de danske CFO’er er mere usikre på fremtiden nu, end da COVID-19-pandemien var på sit højeste.

Mindre optimisme omkring den fremtidige økonomi

CFO’erne er generelt mindre optimistiske omkring de økonomiske udsigter for deres virksomhed. 38 procent af CFO’erne føler sig mindre optimistiske omkring fremtiden end for tre måneder siden. Det tal var 14 procent i efteråret 2021 og 6 procent i foråret 2021.

Spørgsmål: Hvor optimistisk er du i forhold til de finansielle udsigter for din virksomhed sammenlignet med for tre måneder siden?

Selvom 30 procent af CFO’erne udviser villighed til at påtage større risiko på balancen, er risikoappetitten skrumpet betydeligt siden efteråret 2021, hvor tallet lå på 41 procent. Derfor ser tendensen for risikovillighed ud til at ramme det niveau, der gjorde sig gældende forud for COVID-19-pandemien.

Spørgsmål: Er dette et godt tidspunkt for din virksomhed at påtage sig større forretningsmæssig risiko?

Nye risici får mere opmærksomhed fra CFO’erne

Den generelle bekymring blandt CFO’erne kommer også til udtryk, når der ses nærmere på de enkelte risici. På tværs af alle listede risici forekommer en stigende tendens sammenlignet med de tidligere år. Derfor står CFO’erne overfor en stor opgave, når de skal håndtere adskillige diverse risici i den kommende tid.

Spørgsmål: Hvilke faktorer kan udgøre en betydelig risiko for din virksomhed i de kommende 12 måneder?

Manglen på medarbejdere med de rigtige kompetencer anses igen i år som den største risikofaktor blandt CFO’erne. I efteråret 2021 betegnede rekordmange (48 procent) det som den største risiko, men det tal er steget markant og er nu oppe på 75 procent. Det underbygger den nuværende situation på arbejdsmarkedet, hvor virksomheder både oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde talentfulde medarbejdere.

Men der er også andre risici, der i høj grad får CFO’ernes opmærksomhed. Det drejer sig blandt andet om geopolitiske risici, der er steget markant fra 18 procent i efteråret 2021 til 64 procent i foråret 2022. Det er dermed også den risiko, der er steget mest i løbet af det sidste halve år. En stor del af forklaringen hænger sammen med invasionen af Ukraine og de konsekvenser, som mange virksomheder står overfor, blandt andet diverse sanktioner, stigende energipriser og overvejelser omkring virksomhedernes egne aktiviteter i Rusland.

I de forgangne surveys har cyberrisici ikke været den mest oplevede risikofaktor blandt CFO’erne. Anderledes ser det dog ud i dette års survey, hvor hele 62 procent anser cyberrisici som en betydelig risikofaktor – næsten en tredobling siden efteråret 2021. Denne udvikling kan også ses i lyset af stigningen i de geopolitiske risici, hvor cyberangreb spiller en afgørende rolle i den moderne krigsførelse. I den forbindelse er virksomhederne også blevet opfordret af både danske og udenlandske myndigheder til at styrke deres robusthed samt skærpe opmærksomheden på den forestående trussel mod cyber- og persondatasikkerheden.

Digitalisering og vækst spiller en afgørende rolle i fremtiden

I år er digitalisering igen højest på CFO’ernes prioriteringsliste, når de skal pege på, hvad deres fremtidige prioriteter sandsynligvis vil være over de næste 12 måneder. Selvom denne strategi fremstår som den, flest CFO’er vil prioritere, er den alligevel faldet en anelse i forhold til de to forrige år. Det udtrykker dermed, at digitalisering fortsat er vigtig for virksomhederne, men at CFO’erne i stigende grad også prioriterer andre strategier.

Derudover udtrykker de, at de i høj grad vil have fokus på vækst i eksisterende markeder samt organisk vækst. Dog ses et lille fald fra sidste år i fokus på både ekspansion i eksisterende og nye markeder – mens fokus på organisk vækst er steget.

Trods ønske om vækst synes usikre fremtidsudsigter og nye risici dog at have sat sit præg på CFO’ernes vækststrategier. Der er dertil sket en stigning i fokus på reducering af omkostninger, og det kan siges at hænge naturligt sammen med de store risici og usikre fremtidsudsigter, CFO’erne står overfor.

Spørgsmål: Hvor stor er sandsynligheden for, at nedenstående strategier vil blive prioriteret i din virksomhed i de kommende 12 måneder? (CFO'er, som har svaret "Meget stor" eller "Stor")

På nøgletallene er det især forventningen til driftsmarginen, der stikker ud. Her forventer 27 procent af CFO’erne et fald i driftsmarginen over de næste 12 måneder. Denne forventning var 7 procent for blot et år siden og er således med til at forklare det stigende fokus på reducering af omkostninger.

I 2022 forventer 46 procent, at antallet af ansatte vil stige over det næste år. Dette tal er steget fra de tidligere år. Det underbygger den nuværende situation med manglende arbejdskraft og understreger vigtigheden af, at virksomhederne fokuserer på at ansætte nye talenter, udvikle de eksisterende og er opmærksomme på risikoen for at mangle talenter i fremtiden.

Spørgsmål: Hvordan vil følgende parametre ændre sig for din virksomhed indenfor de næste 12 måneder?

Kontakt os

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('