Analyse

Deloitte CFO Survey - Q3 2017

Executive Summary

Deloittes European CFO Survey er en kvartalsvis undersøgelse, der giver indblik i CFO’ens holdninger om udviklingen i markedet. Undersøgelsen udgives på tværs af 19 lande i EMEA, og repræsenterer derved 1600 CFO’ers holdninger til de finansielle udsigter, forventninger til vækst, økonomisk usikkerhed, strategiske prioriteter, risikovillighed, finansieringsmuligheder etc.

Dette er den anden udgave af CFO Survey, hvor danske CFO’er er inkluderet i deltagerkredsen, med 145 CFO’er på tværs af den private og finansielle sektor med et årligt omsætningsspænd, der fordeler sig mellem en halv mia. til over 20 mia. DKK.

Moderat optimisme

Der spores en stabil optimisme blandt de danske CFO’er når det kommer til de finansielle udsigter. Faktisk er optimismen tæt på uændret i forhold til forrige kvartal, et samlet fald fra 35% til 28%, hvor de 8 pp fordeler sig i kategorierne "Uændret" samt "Væsentligt mere optimistisk". I sidstnævnte kategori er der desuden en stigning på 8 pp i forhold til første kvartal. Årsagen til denne stigning kan være mangeartet; flere CFO’er kan være væsentligt mere optimistiske på grund af forventningerne til moderat økonomisk vækst i Danmark. Ifølge Danmarks Nationalbank er den danske økonomi i en periode med balanceret vækst, hvor BNP ventes at stige 1,6% til næste år og frem mod 2019. Væksten forventes at være drevet af en fortsat stigning i det danske privatforbrug samt eksport af varer og tjenesteydelser. Dette er i tråd med dette kvartals CFO Survey, der viser en stigning på 7 pp af danske CFO’er, der udtaler at deres største forretningsmæssige risiko er ”faldende efterspørgsel”, både når det gælder indland og udland.

Med en moderat udsigt til vækst i Danmark er det et fåtal af CFO’er fra danske virksomheder, der forventer deres omsætning vil stige inden for de næste 12 måneder. Her angiver 35% af de danske respondenter, at omsætningen vil være uændret. Omvendt er vores skandinaviske peers, Sverige og Finland, blandt de lande, hvor flest CFO’er forventer en stigning i deres omsætning, og hvor man sigter efter markedsudvidelser.

Læs hele Deloittes European CFO Survey

Mere risiko, mindre usikkerhed

Selvom CFO’erne i Danmark hverken forventer ændringer i de finansielle udsigter eller højere omsætning er der faktorer, som angiver positive udsigter til vækst. Herunder, hvordan CFO’erne vurderer det nuværende niveau af ekstern finansiel- og økonomisk usikkerhed. Flere CFO’er angiver, at niveauet af ekstern usikkerhed er faldende, mens vi ser en samlet stigning på 10 pp i forhold til første kvartal, når det kommer til tage mere risiko. Undersøgelsen viser også, at det hovedsageligt er virksomhederne med den højeste omsætning, som er blandt de mest risikovillige. Mens de skandinaviske lande desuden er blandt den gruppe af lande, som mener den eksterne finansielle risiko er lavest. 

CFO Survey Magazine

Læs det interaktive europæiske CFO survey magasin, der giver adgang til interviews, nationalt indhold og kontakter (English)

Læs mere

Indifferente forventninger til renten

Over 70% af de danske CFO’er forventer ikke, at renten vil ændre sig. Danmark har haft historisk lave renter siden 2010, sågar en fireårig verdensrekord i negative renter, hvilket kan være en forklaring på, hvorfor CFO’erne i Danmark ikke forventer store forandringer. Og faktisk udgør de danske CFO’er den højeste andel af alle respondenterne i undersøgelsen i en status quo-tilgang, som tilmed ligger 35 pp over gennemsnittet i EU. Desuden angiver flertallet af de danske CFO’er, at de ikke vil tilpasse deres strategiske beslutninger ud fra udsving i renten – faktisk mener de, at en stigning i renten vil få begrænset indflydelse på deres virksomhed. Samtidig indikerer 29% af de danske CFO’er, at de ikke forventer at renten stiger.                     

Flere af de lande, som har betydning for dansk økonomi står også over for positive udsigter til vækst, der kan betyde, at mange danske CFO’er ikke anser renten som en afgørende faktor for deres fremadrettede forretningsstrategi. Men der er flere usikkerhedsfaktorer, der kan medføre implikationer for dansk eksport. Et eksempel er, hvis USA lemper deres finanspolitik, der kan medføre pludselige rentestigninger, som i sidste ende kan betyde faldende efterspørgsel på hjemmemarkedet, som er angivet som de danske CFO’ers største forretningsmæssige risici. 

$(document.head).append(''); $(document.head).append('