Pressemeddelelser

Danskerne kræver etiske investeringer

Ansvarlige og bæredygtige investeringer er inden længe en basal forventning til pensionsselskaber og banker.

Det vil snart være basal hygiejnefaktor i bank- og pensionsselskaber at kunne tilbyde danskerne ’impact investments’ eller populært sagt, at sparepengene kan placeres i etiske investeringer. Det er en af konklusionerne i Deloittes nye rapport ’Tillid og bæredygtige investeringer i bank og pension’.

I rapporten indgår en spørgeundersøgelse blandt 1000 danskere, der viser, at næsten halvdelen af danskerne allerede i dag mener, at det er afgørende, at deres opsparing investeres til gavn for samfund og miljø. Hele 37% er endda villige til at acceptere et lavere afkast, hvis investeringen har dokumenteret positiv effekt på klima og miljø. Især ældre, højtuddannede og kvinder foretrækker at investere bæredygtigt.

”Der sker hastige bevægelser i disse år, og danskerne vil meget snart stille større krav til deres bank og pensionsselskab om etisk investering. Spørgsmålet er kun hvor hurtigt, det går,” siger Bahare Haghshenas, leder af Deloittes SDG Services.

Hun peger på, at danskernes fælles pensionsformue udgør 4.500 milliarder kr. eller det dobbelte af BNP. Det beløb udgør et enormt potentiale for, at den almindelige dansker kan få indflydelse på den bæredygtige udvikling i virksomheder og samfund, hvis pengene bliver investeret ikke bare med afkast men også med bæredygtighed for øje.

Men spørger man danskerne i hvilke situationer, de reelt føler, at de kan få indflydelse på samfund, klima og miljø, så er det ikke i banken eller pensionsselskabet, de ser muligheder. Danskerne mener ifølge undersøgelsen, at de har større indflydelse, når de stemmer, køber mad, vælger rejseform, køber tøj, vælger transport til job, vælger job eller køber legetøj.

”Kundernes lave forventning til finanssektoren er egentlig helt forståelig, for både i pensionsselskaber og banker møder kunderne i dag lav transparens, høj kompleksitet og både en reel og oplevet lav mulighed for at påvirke beslutninger om bæredygtighed med deres investerede midler. I Deloitte vurderer vi, at hvis vi ser 10 år frem, så vil impact investment utvivlsomt være det stærkeste værditilbud fra pensionsselskaberne til kunderne. Spørgsmålet er derfor, hvem der først forstår at tilbyde kunderne mere transparens omkring, hvor pengene er placeret, og mulighed for at tilvælge etiske investeringer,” siger Bahare Haghshenas.

CEOs har set skriften på væggen
Direktørerne i de danske banker og pensionsselskaber har fået øjnene op for udviklingen. I rapporten indgår interviews med CEO’s fra de største banker og pensionsselskaber. Samtlige CEO’s i pensionsselskaberne og 86% af bankerne svarer, at de har øget andelen af bæredygtige investeringer i porteføljen de seneste fem år og planlægger at udvide denne andel fremadrettet. Dertil kommer, at de i høj grad (pension 86% og bank 71%) også tror på en sammenhæng mellem bæredygtige investeringer og større langsigtede risikojusterede afkast.

”Det store flertal af direktørerne i bank og pension vurderer altså allerede nu, at det reelt vil være en fordel for kunderne, at deres penge er placeret bæredygtigt,” siger Bahare Haghshenas.

Rapporten peger også på, at sektorens mangel på måleredskaber og rapporterings-standarder nok er den nok største barriere for impact investment. For hele 42% af danskerne peger på, at dokumenteret effekt er en barriere for at placere formuen i bæredygtige og social ansvarlige investeringer.

Fandt du dette nyttigt?