Case study

Deloitte Grønland

Effektmåling på familiecentre i Grønland

Grønlandske familiecentre arbejder for at give udsatte børn, unge og deres familier en bedre fremtid. For at understøtte personalet på familiecentrene i dette arbejde, har Deloitte Consulting udarbejdet et redskab, der ved at måle effekten af arbejdet, skal styrke indsatsen overfor de udsatte børn og unge.

Samarbejdet med familiecentrene 
Samarbejdet med familiecentrene har forløbet over et år, og har totalt involveret 123 børn og unge med opfølgning på centrene hver tredje måned. 

”Ofte har forældrene selv været omsorgssvigtet, og det var hårdt at høre deres voldsomme barndomshistorier. Men dette projekt er jo med til at forebygge og hjælpe både voksne og børn til en bedre fremtid.“ siger Mette Lindgaard, Deloitte Consulting, projektpartner på programmet.  

Udarbejdelsen af effektmålingsredskabet bygger på samtaler og observationer af børn og familier i centrene og er opsamlet i et resultatskema. Skemaet er tænkt meget enkelt med temaer, der inkluderer de fem vigtigste aspekter i børnenes og de unges hverdag, og er udarbejdet uden behov for at lave de store udredninger. Det er vigtigt at alle ansatte, både de faglærte og ufaglærte, skal kunne bruge redskabet. 

Afsættet er forebyggelse
Idéen bag projektet udsprang af to tidligere Deloitte analyser af grønlandske døgninstitutioner og plejefamilier – et felt som optager en stor del af budgettet i alle grønlandske kommuner. 

Døgninstitutionerne er for børn og unge, der på grund af egne eller familiemæssige problemer ikke kan bo hjemme.  Analyserne indeholder både interviews med plejefamilierne, børnene, de unge og døgninstitutioner, som tager sig af de børn og unge, der har de største behov. 

Projekterne er mundet ud i solide rapporter, der beskriver hvordan områderne kan styrkes. En del af resultaterne viser netop vigtigheden af at tilgodese forebyggelse og det var i den forbindelse, at afsættet for effektmåling i familiecentrene kom op. 

Projekt i slutfasen
Projektet omkring effektmåling i familiecentrene er nu i sin slutfase, og viser at der er mange gevinster at hente i arbejdet med at følge op på resultaterne af familiecentrenes indsatser, men også at det kræver fokus og ressourcer at bruge modellen. To af de tre centre fortsætter umiddelbart med at bruge redskabet, hvorimod det sidste center i projektet, nu overvejer, hvordan det kan passe ind i de andre redskaber, der anvendes. 

"Alt i alt en meget konstruktiv proces, godt samarbejde og gode resultater" evaluerer Mette Lindgaard

Kort om projektet

Familiecentre brugt i projektet

- Nuuk og Ilulisaat med hver 7-8 medarbejdere

- Aasiaat med 3 medarbejdere


Udfordringer
Det kræver ressourcer for familiecentrene at følge op på resultaterne af indsatsen for familierne 


Muligheder
Enkeltheden i resultatskemaet gør det muligt for alle at bruge skemaet, og resultaterne er umiddelbart anvendelige for både fagpersoner, ledere og politikere.

Fandt du dette nyttigt?