Insight

Every. Thing. Connected.

Nyt studie om Internet of Things i danske virksomheder

Hvor langt er danske virksomheder med Internet of Things?
Hvad holder dem tilbage?
Hvordan kommer de ud over stepperne med Internet of Things?

Det er nogle af de spørgsmål, vi besvarer i en ny rapport – den første af sin slags – om danske virksomheders brug af Internet of Things.

Tre ud af fire danske virksomheder forventer at Internet of Things vil transformere deres industri i løbet af de kommende tre år, men færre virksomheder end i udlandet har igangsat Internet of Things-initiativer. Manglende forståelse blandt topledere, manglende evne til at gribe muligheden i virksomhedernes specifikke kontekst og handlingslammelse i en omsiggribende forandringsproces er nogle af de faktorer, der holder værdiskabelsen tilbage.

For at komme i gang med Internet of Things anbefales virksomhederne at tage fire skridt:

1) Etabler dedikeret lederskab, 2) Identificer virksomhedsrelevante værdiskabelser (med afsæt i andre virksomheders erfaring og et modenhedskontinuum), 3) Skab implementeringsplan og 4) Afdæk muligheder for at indgå partnerskaber.

Både resuméet og rapporten er på engelsk. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('