Løsninger

Koncernstrategi

Har datterselskaber og forretningsenheder fokus på at skabe vækst for koncernen som helhed?

Ved at udarbejde en strategi med fælles vision og strategiske målsætninger for alle koncernens selskaber og forretningsenheder kan målrettede indsatser bedre prioriteres.

Efter en lang periode med recession, hvor virksomhederne har haft fokus på omkostninger og optimering, er der nu lys for enden af tunnelen. Det medfører, at virksomhederne har behov for at ændre den strategiske agenda i 2014 og dermed koncernstrategien for at kunne tage del i opturen og være med til at løfte økonomien. Vækst og fokus på bearbejdning af de strategisk mest relevante markeder vil være højt på agendaen.

Deloitte har stor erfaring med udvikling af koncernstrategier


Vi hjælper blandt andet vores kunder med at:

  • Udarbejde en strategi med fælles vision og strategiske målsætninger for alle koncernens selskaber og forretningsenheder.
  • Optimere koncernens portefølje af forretningsområder på basis af vækst i markedet og dermed gennemføre koncernens strategiske indsatser, selvom der decentralt mangler incitament til at gennemføre dem.
  • Spare omkostninger ved at gennemføre initiativer i fællesskab.
  • Investere i nye forretningsområder, markeder eller kundesegmenter for at skabe vækst.
  • Skabe fælles initiativer på tværs af koncernen for at drage fordel af synergieffekter.
  • Udarbejde en positioneringsstrategi for at øge konkurrereevnen i markedet.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.