Løsninger

Business cases

Hvordan kan vi evaluere strategiske muligheder på et solidt grundlag?

En god business case skaber grundlag for valg af strategiske muligheder ved at evaluere den samlede værdi af muligheden ud fra en sammenvejning af alle direkte såvel som afledte udgifter og indtægter forbundet med at forfølge muligheden kombineret med en vurdering af dens risikoprofil.

Fremadrettet ser vi et større behov for evaluering af lønsomheden af projekter i forhold til prioritering af beskedne ressourcer. Usikkerhed på markederne stiller ligeledes større krav til en mere retvisende og konservativ vurdering af forskellige potentielle projekters risikoprofiler. Der er derfor forhøjet fokus på, at samtlige af virksomhedens væsentlige projekter stringent vurderes ved hjælp af business cases for at skabe så solidt et vurderingsgrundlag som muligt til at træffe beslutninger ud fra.

Vores løsninger
I Deloitte har vi stor erfaring med at udarbejde business cases for et bredt udvalg af organisationer i både den offentlige og den private sektor. Vi hjælper med at træffe beslutninger om at forfølge de strategiske muligheder, der løbende opstår. De omfatter blandt andet:

  • Opkøb
  • Frasalg
  • Fusion
  • Outsourcing
  • Oprettelse af shared services-centre
  • Større strategiske investeringer.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.