Løsninger

Ekstern kvalitetssikring af grundlaget for offentlige investeringsbeslutninger

Øger kvaliteten af grundlaget for politiske beslutninger

Politisk bevågenhed, kompleksitet og risici skaber ofte behov for ekstern kvalitetssikring af politiske beslutningsgrundlag for store offentlige investeringer.

Ekstern kvalitetssikring har de seneste år vundet indpas som metode til at vurdere kvaliteten af beslutningsoplæg bag store anlægs- og anskaffelsesprojekter. Ekstern kvalitetssikring anvendes i dag i vid udstrækning inden for Transportministeriets og Forsvarsministeriets ressort. Andre ressortområder har dog også fokus på anvendelse af metoden til at forbedre beslutningsgrundlag, leverancer og projektforløb i forbindelse med eksempelvis store it-anskaffelser.

I Deloitte har vi stor erfaring med kvalitetssikring af især offentlige (mega)projekter inden for transport, forsvar, sygehuse og energi. Det er vores erfaring, at kvalitetssikringen mindsker projektets risici og bidrager til en mere omkostningseffektiv realisering af projektets formål. For vores kunder gennemfører vi blandt andet:

  • Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag og beslutningsindstillinger
  • Kvalitetssikring af samfundsøkonomiske analyser
  • Kvalitetssikring af omkostningsmodeller og estimater
  • Kvalitetssikring af risikovurdering og model for risikostyring
  • Kvalitetssikring af program- og projektstyring
  • Evaluering af program- eller projektforløb.

Behovet for kvalitetssikring er typisk forankret i, at der er tale om offentlige projekter med betydelige budgetter og som følge heraf potentiel betydelig bevågenhed fra politikere og de berørte borgere.

Vores tilgang til den eksterne kvalitetssikring er først og fremmest at sikre, at det samlede beslutningsgrundlag er tilstrækkelig solidt og velunderbygget, til at der kan træffes politisk beslutning om det konkrete projekt. Som led i denne vurdering har vi fokus på at vurdere, om der er behov for forbedringer eller præciseringer af beslutningsgrundlaget. Baseret på en kritisk-konstruktiv tilgang til kvalitetssikringsforløbet giver vi desuden konkrete anbefalinger til optimeret styring, effektivisering eller mulige besparelser, der med fordel kan realiseres i projektets videre forløb.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.