Løsninger

Kundeoplevelsen

Er kunden i centrum for alle processer?

Customer centricity er både en væsentlig vækstmotor og en vigtig faktor for kundefastholdelse.

Også i 2014 kommer de danske virksomheder til at opleve øgede forventninger til kundeoplevelse og service, som er nøgleparametre for at kunne skabe en konkurrencemæssig fordel. Alligevel viser flere analyser, at mange virksomheder har en forholdsvis ustruktureret tilgang til at forbedre kundeoplevelsen. Samtidig er de færreste virksomheder i stand til at udnytte deres store mængde data om kunderne til at forudsige, hvad kunden har behov for her og nu. Dermed har virksomhederne svært ved at ramme kunderne med de helt rigtige produkter, budskaber og services. 

I Deloitte har vi stor erfaring med at skabe løsninger indenfor customer centricity. Vi har udviklet en effektiv og struktureret metode, som tager udgangspunkt i udviklingen af en central database, præskriptive analyser og integration til eksisterende kundeløsninger.

Samtidig har vi udviklet en metode, der analyserer hele kunderejsen med udgangspunkt i både interne og eksterne opfattelser af kundeoplevelse. Metoden skaber dermed grundlaget for at forbedre kundeoplevelsen netop der, hvor den er vigtigst for kunden. 


Vi hjælper blandt andet vores kunder med at:

  • Identificere nøgleparametre for kundeoplevelsen.
  • Analysere den nuværende kundeoplevelse og udvikle en ny kundeoplevelsesmodel.
  • Definere nuværende og fremtidige kompetencebehov.
  • Målrette indsatsen på profitable kunder og sikre, at der ikke anvendes for mange ressourcer på ikke-profitable kunder.
  • Udnytte alle salgsmuligheder og loyalitetsfremmende initiativer, uden at kunden modtager en strøm af irrelevante tilbud.
  • Sikre, at salgsmuligheder er tilgængelige for de rette medarbejdere på de rette tidspunkter i de rigtige systemer.
  • Beregne potentiale på de enkelte kunder og aggregere potentiale i forskellige views.
  • Designe og implementere it-løsninger til at understøtte customer centricity.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Trine Baun

Trine Baun

Partner

Trine is an Advisory & consulting partner. She is specialized in customer focused transformations and leads the Business model transformation Practice of Deloitte Denmark with focus on the Financial s... Mere