Indsigt

Absolut sidste frist for godtgørelse af moms på byggemodning foretaget før 2011 nærmer sig

SKATs udkast til styresignal skaber usikkerhed om frister.

Sidste frist for anmodning om godtgørelse af moms på omkostninger til byggemodning mv. afholdt før 1. januar 2011 vedr. byggegrunde, der ikke er solgt ved udgangen af 2015, følger fristen for den sidste momsangivelse for 2015.

Som omtalt i vores tidligere nyhedsbrev ”Har I erhvervet byggegrunde inden 2011 – men ikke solgt disse endnu?” nærmer fristen for at anmode om godtgørelse af momsen på omkostninger til byggemodning mv. afholdt før 2011 sig med hastige skridt.

SKAT har nu udsendt et udkast til styresignal vedrørende fristen for anmodning om godtgørelse af moms på omkostninger til byggemodning mv. afholdt før 1. januar 2011 vedr. byggegrunde der ikke er solgt ved udgangen af 2015.

I udkastet til styresignal slår SKAT fast, at absolut sidste frist for at anmode om godtgørelse af moms på omkostninger afholdt før 1. januar 2011 er ved udgangen af 2015. Den normale treårige forældelsesfrist er således ikke gældende, hvilket skyldes, at godtgørelsen af moms i denne situation sker på baggrund af særregler i form af de overgangsbestemmelser, der var en del af indførelsen af momspligt på salg af byggegrunde.

Formuleringen af SKATs udkast til styresignal kan imidlertid skabe usikkerhed om, hvorvidt anmodningen om godtgørelse skal være SKAT i hænde senest den 31. december 2015, eller om fristen følger angivelsesfristen for virksomhedens sidste momsangivelse for 2015.

Afklaringen af denne usikkerhed kan hentes direkte i bekendtgørelsen til momsloven, hvor det fremgår, at fristen for at anmode om godtgørelse for nævnte moms er sammenfaldende med fristen for momsangivelse for sidste periode i 2015.

For virksomheder på månedsafregning er absolut sidste frist således den 25. januar 2016, mens den for virksomheder på hhv. kvartalsafregning og halvårsafregning er den 1. marts 2016.

Af momsbekendtgørelsen fremgår det endvidere, at anmodningen om godtgørelse skal ske ved, at momsbeløbet medtages som købsmoms på virksomhedens almindelige momsangivelse.

SKAT slår fast at absolut sidste frist for at anmode om godtgørelse af moms på omkostninger afholdt før 1. januar 2011 er ved udgangen af 2015

Fandt du dette nyttigt?