Insight

Ændring af udlændingeloven (beløbsgrænsen) er vedtaget

Præcisering af kravene til aflønning og beløbsstørrelse

Ændringen til udlændingeloven får stor indflydelse på, om Danmark vil kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Især iværksættervirksomheder, uddannelsesinstitutioner og it-branchen vil blive påvirket.

7. juni 2017

Folketinget har ved 3. behandling den 2. juni 2017 vedtaget fremsatte lovforslag nr. L 135 til lov om ændring af udlændingeloven. Med ændringen følger det, at beløbet, som fremgår af beløbsgrænsen, skal udbetales i likvide midler her i landet, og at goder som kost og logi m.m. ikke kan indgå. Loven træder i kraft 1. juli 2017.

Mange brancher, herunder it branchen, vil blive ramt af, at hele lønnen skal udbetales i Danmark, da det ofte er kutyme, at en del af lønnen udbetales i hjemlandet, bl.a. for at medarbejderen fortsat kan betale regninger m.m. under opholdet i Danmark.

Efter de gældende regler kan udlændinge få en opholds- og arbejdstilladelse, hvis årslønnen er minimum 408.800 kr. årligt (400.000 kr. pristalsreguleret). Beløbsgrænsen blev i lovforslaget L 161 i udlændingelovens § 9 a, stk. 2. nr. 2 foreslået forhøjet fra 400.000 kr. til 500.000 kr. Lovforslaget blev ved 3. behandling forkastet. Udlændinge kan således fortsat få en opholds- og arbejdstilladelse, hvis årslønnen er minimum 408.800 kr. årligt (400.000 kr. pristalsreguleret).

Lønnen kan efter de nugældende regler sammensættes som følgende:

 • Basisløn fra udenlandsk ansættelse
 • Tillægsløn udbetalt i hjemlandet (udstationeringsgodtgørelse)
 • Tillægsløn udbetalt i Danmark (udstationeringsgodtgørelse)
 • Per diem/diæter udbetalt i hjemlandet
 • Per diem/diæter udbetalt i Danmark
 • Kost og/eller logi som betales af arbejdsgiver
 • Øvrige udgifter som betales af arbejdsgiver (diæter, fri bil, fri telefoni, internet)
 • Arbejdsmarkedspensioner

Alle ovenstående beløb indgår ved beregningen af minimumslønnen.

I den vedtagne lovændring præciseres det i beløbsordningen, at:

 • Lønnen skal udbetales i Danmark som kontantløn i form af lønkroner/likvide midler
 • Diæter, kost, logi, fri bil, fri telefoni, internet m.v. kan ikke indgå ved beregningen af minimumslønnen
 • Feriepenge, som bliver optjent i året, men udbetales i året efter, indgår ikke i beregningen
 • Arbejdsmarkedspensioner kan stadig medregnes

Lovens ikrafttrædelse er den 1. juli 2017.

Det vil efter vores opfattelse blive svært for de danske arbejdsgivere at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

For this information in english, please press here

Fandt du dette nyttigt?