Insight

Beskatning når elbiler anvendes som firmabil.

Tvivl om beskatning af elbiler som firmabil er nu afklaret.

Spørgsmålet om beskatning af elbilen som firmabil har længe givet anledning til tvivl. Baggrunden herfor har været en tidligere differentiering mellem elbiler som firmabil og brændselsdrevne biler som firmabil. I et netop offentliggjort bindende svar har Skatterådet behandlet spørgsmålet om beskatning af udgifter relateret til anvendelse af elbiler som firmabil. Der er tale om udgifterne forbundet med henholdsvis anskaffelse og installation af en ladeboks, der monteres på medarbejderens bopæl og udgifterne forbundet med elektricitet til opladning af elbilen. Skatterådet konkluderede, at omkostningerne skal anses for at udgøre almindelige driftsomkostninger, der kan indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil. Dermed ligestilles beskatningen af elbiler som firmabil med beskatningen af brændselsdrevne biler som firmabil.

Det er nu afklaret, at udgifterne til anskaffelse og installation af en ladeboks, som skal installeres på medarbejderens bopæl skal tillægges firmabilens beregningsgrundlag, hvorefter den skattepligtige værdi af fri bil beregnes ud fra de sædvanlige principper herfor. Ved køb af en ladeboks skal der tages udgangspunkt i den faktiske købesum inkl. moms. Ved operationel leasing bør der på baggrund af Skatterådets udtalelse kunne tages udgangspunkt i leasingselskabets faktiske kostpris.

Omkostningen til elektricitet til opladning af elbilen skal beskattes på samme måde som omkostningerne til benzin ved en almindelig benzindrevet bil. Omkostningen til elektricitet kan derfor indgå i fri bilbeskatningen, hvis elektriciteten til opladning holdes adskilt fra medarbejderens øvrige elforbrug ved en separat elmåler på ladeboksen.

Det bindende svar kan læses i sin helhed på SKATs hjemmeside her.

Fandt du dette nyttigt?