Indsigt

Delregistrering – husk at få alt med i registreringsbeviset

Hvornår er virksomhedens registreringsbevis sidst tjekket?

Det er vigtigt, at virksomhedens registreringsbevis fra SKAT altid indeholder korrekte oplysninger. Deloitte konstaterer gang på gang, at det ikke er tilfældet. Særlig risiko for manglende eller ikke-opdaterede oplysninger opstår nu, hvor mange virksomheder fravælger eksportmomsordningen.

31. oktober 2017

Gennem mange år har det været muligt – og populært – at benytte ordningen ”eksportmoms delregistrering” også kendt som ”forskudsvis udbetaling af negativ moms”. Ordningen findes både med og uden et ”rentefrit lån” (forskudsudbetaling) fra SKAT up-front, men netop forskuddet har givet incitament til at benytte ordningen. En lovændring medfører imidlertid, at ordningen med forskud bortfalder.

Under ordningen opererer virksomhederne med 2 momsnumre:

  • et ”hovedmomsnummer”, som knyttes til virksomhedens CVR-nummer, og 
  • for eksportdelregistreringen et særligt momsnummer, som identificeres med et se-nummer.

SKAT udsteder et registreringsbevis for hvert momsnummer.

Principielt skal alle registreringer og bevillinger/tilladelser vedrørende moms, afgifter og told fremgå af registreringsbeviset for hovedmomsnummeret, da dette identificerer den juridiske enhed, der hæfter overfor SKAT.

I praksis er dette imidlertid ikke altid tilfældet. Deloitte har gentagne gange konstateret, at især toldregistreringer, -bevillinger og -tilladelser samt adresser knyttet hertil kun fremgår af et af registreringsbeviserne.

Bortfaldet af ordningen med forskudsvis udbetaling af negativ moms betyder, at virksomhederne revurderer, om de ønsker de administrative konsekvenser af at have 2 momsnumre. En del vælger at afmelde eksportdelregistreringsnummeret og udelukkende anvende hovedmomsnummeret.

Hvis din virksomhed overvejer at afmelde delregistreringsnummeret – eller allerede har afmeldt nummeret – er det en god ide at sikre, at alle virksomhedens registreringsforhold, bevillinger, tilladelser og særlige told- og afgiftsadresser fremgår af hovedmomsnummerets registreringsbevis – og så er det en god ide samtidig at tjekke, at oplysningerne er opdateret.

Fandt du dette nyttigt?