Indsigt

EU har indført ny lovgivning til at forhindre dumpingpriser

Kan medføre betydelige konsekvenser for danske importører

Der er kommet nye regler, som skal stoppe omgåelse, når varepriser ikke afspejler normal markedssituation, fordi eksportpriser er påvirket af statsstøtte eller politisk indgriben. Danske importører kan direkte påvirke Kommissionens afgørelse.

3. januar 2018

EU’s regler for at gribe ind overfor prisdumping eller statsstøtte/subsidier til udenlandske eksportører er fortsat baseret på en international aftale, som administreres af World Trade Organisation (WTO). For at konstatere dumping/statsstøtte skal EU og medlemslandenes toldmyndigheder undersøge konkrete priser ved salg til EU op mod ”normalværdi” i sammenlignelige varesalg til EU.

Nye regler gælder fra 20. december 2017, dvs. for afgørelser om at indlede undersøgelser og for procedurer, der startes på denne dato og fremefter. Der er specifikke overgangsregler for undersøgelser, der var i gang 20. december 2017.  

Efter de nye regler skal ”normal værdi” ift. f.eks. kinesiske varer baseres på en pris på det kinesiske marked for en tilsvarende vare eller på en beregnet normal værdi ud fra lokale omkostninger. EU-Kommissionen kan tilsidesætte lokale priser og omkostninger, hvis de kan påvises at være ”væsentligt fordrejede”. I sådanne tilfælde findes en “normal værdi” ud fra internationale priser, omkostninger, sammenligningsværdier eller tilsvarende omkostninger til produktion og salg i et passende, repræsentativt land på et tilsvarende økonomisk udviklingstrin.

I 2016 udstedte EU forordning 2016/1036 med regler for:

  • advisering af EU’s importører om undersøgelser, 
  • undersøgelser; principper, gennemførelse, afslutning mv.,
  • konsekvenser; midlertidig antidumping told indtil afslutning af undersøgelser, og endelig antidumping told respektive tilbagebetaling af midlertidig antidumping told, når undersøgelser afsluttes,
  • tidsfrister og beregningsprincipper.

En specifik regel i forordningen fastslår, at undersøgelser for varer fra Kina skal ske efter reglerne for lande, der ikke anses at være ”markedsøkonomilande”, medmindre det klart bevises, at eksportørerne agerede under frie markedsøkonomiske forhold. Denne bestemmelse er ikke i overensstemmelse med WTO’s regler og ændres derfor nu.

Der er meget politik og mange principper omkring undersøgelser om dumping og meget komplekse regler for at beregne dumping-marginer og antidumping toldsatser. 

EU-Kommissionen samarbejder med europæiske brancheforeninger i konkrete sager, men er meget åbne for samarbejde direkte med virksomheder, der har interesse i konkrete undersøgelser, dvs. EU-producenter eller -importører, som påvirkes af dumping eller antidumping told. 

Importerer din virksomhed varer, som kan være solgt til dumpingpriser, er det en god ide at følge fremtidige tiltag for at sikre, at EU-Kommissionens afgørelser træffes på fyldestgørende grundlag f.eks. ved at anmode om at være ”interesseret part”.