Indsigt

Elbiler tilgodeses afgiftsmæssigt

Beregning af registreringsafgift og godtgørelse af el ændres

Planlagt stigning af registreringsafgiften på elbiler og godtgørelsen for elafgift på el til opladning af elbilsbatterier udskydes; særligt afgiften på små og mellemstore elbiler vil fortsat være lavere, og adgangen til ekstraordinær godtgørelse ved opladning af batterier forlænges i 2 år.

4. maj 2017

Registreringsafgiften på elbiler steg den 1. januar 2017 til 40 % af niveauet for brændselsdrevne biler. Muligheden for godtgørelse ved opladning af elbilsbatterier mindskedes samtidig. Det blev dermed væsentligt dyrere at købe og køre elbil.

Regeringen har dog nu indgået aftale med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om at lempe indfasningen af afgifter på elbiler og brugen heraf i et forsøg på at sikre en større udbredelse af elbiler og brændselscellebiler i Danmark. Aftalen indeholder to forhold, henholdsvis ændringer i beregningen af registreringsafgiften, samt en ændring til adgangen for godtgørelse af elektricitet forbrugt til opladning:

  • Registreringsafgiften skal fastholdes på et niveau svarende til 20 % af de almindelige regler for registreringsafgifter plus et bundfradrag. Reglerne skal have tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2017 og gælde, indtil der er solgt 5.000 biler, dog senest indtil den 1. januar 2019. Det betyder, at der kan købes en ny el- eller brændselscellebil til en lavere registreringsafgift, end det tidligere har været muligt i 2017. 
  • Samtidig er der indført et nyt midlertidigt fradrag for elbiler, der reducerer registreringsafgiften med 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, dog højst indtil 45 kWh. Fradraget får især indvirkning på afgiften af små og mellemstore elbiler, der kan erhverves til en mindre pris, end det hidtil har været muligt i 2017. 
  • Muligheden for godtgørelsen af den af virksomheder forbrugte elektricitet til opladning af batterier til registrerede el- og brændselscellebiler forlænges med to år og udløber dermed først den 1. januar 2020. Ordningen medfører, at virksomheder uanset momsregistrering har adgang til fuld godtgørelse for elektricitet, og derfor kun skal betale 0,4 øre. pr. kWh brugt til opladning af elbilsbatterierne frem til 2020. Samtidig bliver adgangen til samme godtgørelse ved opladning af registrerede elbusser videreført til 2024.

Der er tale om et forslag fra aftaleparterne, og reglerne er endnu ikke vedtaget i Folketinget.

Aftalen betyder, at der kan købes en ny el- eller brændselscellebil til en lavere registreringsafgift, end det tidligere har været muligt i 2017.

Fandt du dette nyttigt?