Indsigt

Få udenlandsk arbejdskraft hurtigere til Danmark

Bliv registreret hos STAR

Den nye vækstpakke for 2015 er netop vedtaget. Dermed kan virksomhederne få arbejdskraft fra ikke-EU-lande hurtigere til Danmark ved hjælp af Fast Track

Folketinget har netop vedtaget en ny vækstpakke med virkning fra 1. april 2015. Her åbnes der mulighed for, at danske virksomheder kan få medarbejdere fra ikke-EU-lande hurtigere til Danmark gennem en såkaldt Fast Track-ordning. 

Ordningen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, i daglig tale kaldet STAR. Ved at blive certificeret hos STAR kan en virksomhed hente ikke-EU-borgere hurtigt til Danmark, naturligvis under forudsætning af, at den ansatte har et indrejsevisum, hvis et sådan er påkrævet. 

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse skal være indsendt inden verificeringen hos STAR. Ved ankomst til Danmark vil STAR da sørge for følgende:

  • Identitetskontrol 
  • Biometri 
  • Kontrol af ansøgeren i Schengens inforationssystem 


Derefter må medarbejderen påbegynde arbejdet med det samme. 

For at en virksomhed kan blive certificeret, kræves det, at den 

  • er omfattet af kollektiv overenskomst eller på tro og love har erklæret, at ansættelse af udlændinge sker på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår 
  • har mindst 20 fuldtidsansatte 
  • ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt 
  • ikke har alvorlige udeståender med arbejdstilsynet (rød smiley) 
  • ikke gentagne gange eller med bøde på mindst 20.000 kr. er straffet efter udlændingeloven inden for de seneste to år
  • deltager i et vejledningsmøde hos STAR 

Hos Deloitte tilbyder vi hjælp til både registrering hos STAR og efterfølgende skatteassistance vedrørende nye medarbejdere. Kontakt vores relocation-afdeling og hør om mulighederne for en samlet, skræddersyet løsning.

Fandt du dette nyttigt?