Indsigt

Frihandelsaftaler nedsætter virksomhedens toldudgifter

Muligheder findes, men der er også fælder

Det er muligt at importere varer med nedsat told eller uden told (toldlempelse), hvis varer importeres under en frihandelsaftale (FTA) – herunder aftaler med udviklingslande (GSP). I begge tilfælde stilles der specifikke krav, som skal være opfyldt, for at toldlempelse kan opnås.

21. marts 2017

GSP-ordningen og frihandelsaftaler giver store muligheder for at spare told på handelen med lande, som er omfattet af aftalerne. GSP er ensidige aftaler, der giver lempelser ved import til EU, men ikke når EU-virksomheder leverer varer til de pågældende lande. FTA er gensidige aftaler, der giver lempelser ved import til EU, når virksomheder, hvortil EU-virksomheder eksporterer, importerer EU-varerne til de pågældende lande.

Det er vigtigt at være opmærksom og opdateret på krav og muligheder i GSP-ordningen og FTA’erne, så din virksomhed ikke går glip af store toldnedsættelser. Virksomheder skal være opmærksomme på, at kravet om oprindelsesdokumentation fremadrettet bliver elektronisk (allerede fra 1. januar 2017 i et vist omfang). Det kræver dels en bevilling fra SKAT som ”godkendt eksportør” til at udstede oprindelsesdokumentation, dels anvendelse af det nye system, REX. Tilsvarende får eksportører i GSP-landene adgang til at benytte REX-systemet, så virksomheder ved import kan opnå de fordele, som GSP-ordningen giver.

GSP-lande er af World Trade Organisation listet efter deres udviklingstrin; varer fra de mindst udviklede lande er helt toldfri. Listen revurderes løbende, og hvis et land opnår en vis standard eller indgår en anden handelsaftale med EU, udgår det af GSP.

Ikke alle varer fra et GSP-land er omfattet af toldlempelse. Listen over varer, der kan importeres under GSP, revurderes hvert tredje år. Varer, der tre år i træk ved import til EU fra et givent GSP-land har oversteget den grænse, som er fastsat af EU-Kommissionen, fjernes fra listen og dermed også fra muligheden for toldfritagelse/-nedsættelse. Når listen opdateres, kan der tilføjes nye varer eller varegrupper.

I den seneste udgave af listen i GSP-ordningen er blandt andet visse tekstilvarer fra Indien, en del planter og blomster fra Kenya samt visse vegetabilske fedtstoffer fra Indonesien fjernet.

En del lande og territorier, som kvalificerer til GSP-ordningen, har indgået specifik aftale med EU, hvorefter der også er mulighed for toldlempelse. Generelt er der bedre muligheder (og måske gensidighed) i disse frihandelsaftaler. Da de fleste af EU’s ca. 60 FTA’er ikke er ens, kan det være svært at få et overblik over vilkår, muligheder og dokumentationskrav, men der er store besparelsesmuligheder, hvis en FTA udnyttes, og det kan derfor betale sig at investere lidt tid i at lære mere om import og eksport under FTA.

Fandt du dette nyttigt?