Indsigt

Konteringsark til elafgifter for 2016

Få styr på godtgørelsen

Korrekt beregning af den godtgørelsesberettigede elafgift hos virksomhederne er en øvelse, der ofte kan give grå hår i hovedet. Deloittes konteringsark afhjælper disse hovedbrud og er med til at give en sikkerhed i forhold til at opgøre godtgørelsen korrekt.

I lighed med tidligere år har Deloitte igen opdateret og udarbejdet et konteringsark, der kan hjælpe virksomheder med at holde styr på de godtgørelsesberettigede elafgifter. Konteringsarket henvender sig til de virksomheder, der har fuld fradrag for momsen.

Arket er ganske overskueligt at anvende, og virksomheden skal blot udfylde de relevante oplysninger i indtastningsfelterne. Felterne er skraveret med en lys grøn farve.

Herefter udregner arket den korrekte godtgørelsesberettigede elafgift og giver et forslag til selve bogføringen af omkostningen.

Arket er blevet opdateret med de satser, som vil gælde for 2016. Skulle der mod forventning ske en ændring i satserne, bliver der naturligvis udstedt et nyt konteringsark.

Har du brug for et konteringsark, bedes du kontakte os på moms@deloitte.dk.

Fandt du dette nyttigt?