Insight

Miljøafgift - fri bil

Vi har fået en opkrævning for en af vores medarbejders fri bil. I den forbindelse er der en ”tillægsafgift” på opkrævningen. Vi har førhen alene medtaget vægtafgiften ved beregningen af værdi af fri bil. Skal denne tillægsafgift også indgå i beskatningsgrundlaget?

Til den skattepligtige værdi af fri bil medregnes et årligt miljøtillæg. Miljøtillægget udgør samme størrelse som ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil med tillæg af 50%.

Til miljøtillægget skal der ikke medregnes udligningstillæg på dieselbiler, ej heller eventuelt privatbenyttelsestillæg, som betales for biler på ”papegøjeplader”. Tillægsafgiften er et synonym for privatbenyttelsestillægget.
 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('