Indsigt

Nedsættelse af registreringsafgift er vedtaget

Afgiftsnedsættelse får dog mindre effekt for leasing- og demobiler

Regeringens forslag om generel sænkelse af registreringsafgiften gennemføres som oprindeligt foreslået. Samtidig fastholdes indgreb mod fordelagtige regler for betaling af registreringsafgift hos både leasingselskaber og bilforhandlere m.m.

9. november 2017

Generel nedsættelse af registreringsafgiften
Regeringens forslag om en generel nedsættelse af registreringsafgiften er nu gennemført. Fremadrettet vil de fleste biler således blive billigere.

Indgreb mod leasingselskaber og bilforhandlere m.m.
Regeringen har samtidig fastsat regler, som skal begrænse leasingselskaber og bilforhandleres muligheder for at betale registreringsafgift på et efter Skatteministeriets opfattelse ”kunstigt” lavt grundlag. Som konsekvens heraf må det forventes, at leasing samt bilforhandleres salg af demobiler m.m. vil blive påvirket i mindre grad og i visse tilfælde endda blive dyrere.

Finansiel leasing alligevel ikke omfattet af indgreb
Det oprindelige lovforslag indebar et forbud mod anvendelse af finansiel leasing i forbindelse med afregning af forholdsmæssig afgift. Denne del af lovforslaget er udgået.

Genberegning af afgift
Indgrebets grundelement er et krav om genberegning og efterbetaling af registreringsafgiften senest 4 måneder efter første indregistrering. Ved genberegning skal leasing- og demobiler m.m. afgiftsberigtiges på baggrund af markedsprisen, dvs. på baggrund af den pris, som en privat køber ville skulle betale afgift af.

Virksomheder, der afregner forholdsmæssig afgift, kan få tilbagebetalt afgift for perioden indtil genberegningen, dvs. at genberegningen kun får betydning for leasingperioden efter genberegningen.

Hvem bliver ramt af de nye regler?
Reglerne om genberegning gælder for alle i bilbranchen, dvs.:

  • Leasing- og udlejningsselskabers biler
  • Bilimportører og bilforhandleres demo-, kunde- og værkstedsbiler samt biler, der anvendes som fri bil af ansatte
  • Autoværksteder, som stiller biler til rådighed for kunder

Virksomheder uden for bilbranchen, som stiller biler til rådighed for deres ansatte, vil ikke være omfattet.

Hvornår skal genberegning foretages
Genberegning af afgiften skal foretages enten ved videresalg af bilen eller senest efter 4 måneder. Genberegning kan dog foretages på hvilket som helst tidspunkt inden for de første 4 måneder.

Konsekvens for beskatningsgrundlag
Uagtet, at leasingydelserne må forventes at stige, får indgrebet ikke på nuværende tidspunkt betydning for beskatningsgrundlaget for fri bil.

Udfordringer for de ramte virksomheder
Indgrebet udfordrer primært de berørte virksomheder på følgende områder:

  • Fastsættelse af markedspris på genberegningstidspunkt, herunder dokumentationsgrundlag
  • Fastlæggelse af leasingvilkår, når registreringsafgiften ved aftaleindgåelse kun er foreløbig
Fandt du dette nyttigt?