Indsigt

Ny aftale om handelslettelser er trådt i kraft

Modernisering betyder lettelser i international handel

En ny aftale, der betyder mere sikker, billigere og hurtigere toldbehandling, især ved handel med udviklingslande, er trådt i kraft. Aftalen har blandt andet til formål at modernisere arbejdsmetoder og brug af tekniske løsninger, så tidsforbrug og risiko for korruption ved grænsepassage mindskes.

15. marts 2017

I slutningen af februar 2017 trådte ”Trade Facilitation Agreement” (TFA) fra World Trade Organization (WTO) i kraft, da to tredjedele af WTO’s medlemslande nu har underskrevet aftalen. Aftalen forventes at give de største ændringer i international handel siden etableringen af WTO. Det er en teknisk handelsaftale, som ikke nedsætter/fjerner told, men i stedet forventes at revolutionere toldbehandling ved at indføre moderne metoder, teknikker og værktøjer, som kan minimere omfattende og tidskrævende dokumentation og speede varers grænsepassage ved import og eksport op.

Umiddelbart får ændringerne størst betydning i handel med udviklingslande, men på sigt vil aftalen fremme al international handel.

Aftalen har til formål at forenkle forsyningskæderne ved at effektivisere toldbehandling og dermed grænsepassage. Prognoser og beregninger viser, at WTO-medlemslandenes omkostninger i forbindelse med handel i gennemsnit vil blive ca. 15 % lavere, hvor udviklingslandene er dem, der tjener mest på aftalen. WTO regner også med, at tidsforbruget til import- og eksporthåndtering vil blive reduceret med henholdsvis ca. 50 % ved import og 90 % ved eksport, når aftalen er fuldt ud implementeret.

Udviklingslandene vil hurtigst muligt implementere de dele af aftalen, som de har mulighed for at implementere på nuværende tidspunkt. De resterende dele af aftalen, hvor udviklingslandene har brug for support, f.eks. gennem nye systemer osv., vil blive implementeret gradvis. Derimod vil de udviklede WTO-lande implementere alle aftalens dele direkte.

Da udviklingslandene ikke implementerer hele aftalen på én gang, vil der gå et stykke tid, før de store gevinster opnås, men som en konsekvens af aftalen vil der løbende ske forbedringer i den internationale handel.

Mere information om aftalen samt hele aftalen kan ses på følgende link:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm

Fandt du dette nyttigt?