Indsigt

Nyt toldkodeks i Eurasian Economic Union

Det nye toldkodeks kan påvirke din virksomhed positivt

Der sker meget i toldverden. Denne gang har de lande, der er tilsluttet Eurasian Economic Union (EEU), vedtaget et nyt moderniseret toldkodeks.

Cirka et år efter at EU har implementeret nyt EU-toldkodeks (UCC/EUTK), har alle EEU-lande underskrevet sit nye toldkodeks. Dette nye toldkodeks forventes at få en positiv virkning for de virksomheder, der handler med disse lande.

EEU er en økonomisk union, og de deltagende lande er: Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan og Rusland. Da alle medlemslande nu har underskrevet det nye toldkodeks, forventes det at træde i kraft den 1. januar 2018.

Vi har tidligere set eksempler på, at samfundets udvikling, især den digitale udvikling og nye handelsmønstre, påvirker toldområdet. Den mest mærkbare udvikling er, at der stilles langt højere krav til, at toldlovgivning er tidsrelevant, så toldbehandling kan ske effektivt, hurtigt og sikkert både fra virksomhedernes og myndighedernes perspektiv.

Det er også formålet med det nye EEU-toldkodeks at forenkle formaliteterne i forbindelse med toldbehandlinger ind til og ud af EEU-området.

Bestemmelserne i det nye EEU-toldkodeks medfører blandt andet:

  • forenklinger i toldbehandlingen
  • overgang til elektroniske tolddokumenter
  • at autoriserede økonomiske operatører (AEO) får mulighed for særlige forenklinger i forbindelse med toldbehandlinger
  • ændringer vedrørende de toldværdimetoder, der skal anvendes på de importerede varer

I forbindelse med at toldbehandling bliver enklere og mere digital, regner EEU-landenes toldmyndigheder med, at også deres kontroller bliver mere effektive og præcise. Dette vil være særdeles positivt for både udenlandske og lokale virksomheder, da toldbehandlingen ikke kun vil gå hurtigere, men også blive mere forudsigelig og give omkostningsreduktioner.

Fandt du dette nyttigt?