Indsigt

Opholds- og arbejdstilladelser

Beløbsgrænsen og gebyrsatsen ændret pr. 1. januar 2019

Den årlige beløbsgrænse, der knytter sig til beløbsordningen og beløbssporet under fast track-ordningen, er pr. 1. januar 2019 hævet til 426.985,06 kr., svarende til 35.582,09 kr. pr. måned. Gebyrsatsen i 2019 for ansøgning om opholds- og arbejdstilladelser er 3.025 kr. pr. ansøgning.

17. januar 2019

Ændring af beløbsgrænsen
Grænsen gælder for førstegangsansøgninger indgivet fra og med 1. januar 2019. For ansøgninger om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse indgivet før 1. januar 2019 gælder beløbsgrænsen, som var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse blev sendt første gang.

  • For perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 er den årlige minimumsløn 417.793,60 kr. = 34.816,13 kr. pr. måned
  • For perioden 1. februar 2017 – 31. december 2017 er den årlige minimumsløn 408.800 kr. = 34.066,67 kr. pr. måned
  • For perioden 1. januar 2017 – 31. januar 2017 er den årlige minimumsløn 408.000 kr. = 34.000 kr. pr. måned
  • For perioden 10. juni 2016 – 31. december 2016 er den årlige minimumsløn 400.000 kr. = 33.333,33 kr. pr. måned
  • For perioden før 10. juni 2016 er den årlige minimumsløn 375.000 kr. = 31.250 kr. pr. måned

Gebyrsatsen for at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse
Gebyrsatsen i 2019 for ansøgning om opholds-og arbejdstilladelse er 3.025 kr. pr. ansøgning. Det gælder for alle ansøgninger indgivet fra og med den 1. januar 2019 og er gældende, uanset om det er en førstegangsansøgning eller en ansøgning om forlængelse. Satsen på 3.025 kr. gælder, uanset om der søges under ”beløbsordningen”, ”fast track-ordningen" eller efter ”positivlisten”. Gebyrsatsen 3.025 kr. er gældende for hovedansøger - for medfølgende familiemedlemmer er gebyrsatsen 1.515 kr. (pr. person).

Positivlisten
Positivlisten er en liste over erhverv, hvor det er vurderet, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Er jobbet på positivlisten, er der ikke krav til en minimumsløn (beløbsgrænsen), men der er krav til, at løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlig for dette fagområde. Positivlisten opdateres 1. juli og 1. januar.

Den opdaterede positivliste kan ses her.

Fandt du dette nyttigt?