Indsigt

Opholds- og arbejdstilladelser

Beløbsgrænsen og gebyrsatsen ændret pr. 1. januar 2018

Den årlige beløbsgrænse, der knytter sig til beløbsordningen og beløbssporet under fast track-ordningen er pr. 1. januar 2018 hævet til 417.793,60 kr., svarende til 34.816,13 kr. pr. må ned. Gebyrsatsen i 2018 for ansøgning om opholds- og arbejdstilladelser er 3.280 kr. pr. ansøgning.

19. januar 2018

Ændring af beløbsgrænsen
Grænsen gælder for førstegangsansøgninger indgivet fra og med 1. januar 2018. For ansøgninger om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse indgivet før 1. januar 2018 gælder beløbsgrænsen, som var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse blev sendt første gang.

  • For perioden 1. februar 2017 – 31. december 2017 er den årlige minimumsløn 408.800 kr. = 34.066,67 kr. pr. måned
  • For perioden 1. januar 2017 – 31. januar 2017 er den årlige minimumsløn 408.000 kr. = 34.000 kr. pr. måned
  • For perioden 10. juni 2016 – 31. december 2016 er den årlige minimumsløn 400.000 kr. = 33.333,33 kr. pr. måned
  • For perioden før 10. juni 2016 er den årlige minimumsløn 375.000 kr. = 31.250 kr. pr. måned

Gebyrsatsen for at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse
Gebyrsatsen i 2018 for ansøgning om opholds-og arbejdstilladelse er 3.280 kr. pr. ansøgning.
Det gælder for alle ansøgninger indgivet fra og med den 1. januar 2018 og er gældende, uanset om det er en førstegangsansøgning eller en ansøgning om forlængelse. Satsen på 3.280 kr. gælder, uanset om der søges under ”beløbsordningen”, ”fast track-ordningen eller efter ”positivlisten”.

Positivlisten opdateret pr. 1. januar 2018
Positivlisten er en liste over erhverv, hvor det er vurderet, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Er jobbet på positivlisten, er der ikke krav til en minimumsløn (beløbsgrænsen), men der er krav til, at løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlig for dette fagområde. Positivlisten opdateres 1. juli og 1. januar.

Den opdaterede positivliste kan ses her.

Fandt du dette nyttigt?