Indsigt

Overvejelser om moms ved salgsfremmende tiltag

Få hjælp til at undgå de værste faldgruber

Det er vigtigt at have overblik over tiltagene, da det ofte er nuancer, der afgør omkostningerne til moms/afgift/skat. Uensartede regler og fortolkninger i forskellige lande betyder, at selv små fodfejl kan give øgede omkostninger og i værste fald ridser i renommeet stik imod hensigten med tiltaget.

26. april 2017

I detailhandlen anvendes forskellige former for tiltag for at tiltrække kunder. Blandt de mest populære er konkurrencer på Facebook mv., men tilbud om at få noget ”gratis” med i købet lokker også kunder til. Desværre er denne type tiltag ikke helt uden fælder for udbyder og modtager. Vi har derfor kort samlet op på nogle af de forhold, der bør vurderes, inden markedsføringen sættes i værk.

Konkurrencer på nettet (og i butikker) udløser altid behov for at vurdere, om der er tale om en åben eller en lukket konkurrence. Er der tale om en åben konkurrence, er udbyder typisk pligtig til at afregne gevinstafgift. Er konkurrencen ”lukket”, kan modtageren blive skattepligtig af beløbet. Sidstnævnte udløser naturligt nok ikke begejstring for modtageren, og slet ikke hvis det ikke er kendt på forhånd. Hertil skal man som virksomhed være opmærksom på, at der ikke altid er momsfradrag for indkøb af gaver til konkurrencerne.

Markedsføringstiltag, hvor kunden får noget ”gratis” med i købet, rummer også sine faldgruber. Uheldige formuleringer i markedsføringsmateriale kan betyde, at man som virksomhed ikke får momsfradrag for de elementer, der foræres væk. Det kan blive en bekostelig affære, særligt da der ofte kan anvendes andre formuleringer, som sikrer, at momsfradragsretten opretholdes. Det er derfor med at tænke sig om, før reklamen ryger i trykken, eller teksten kommer op på virksomhedens hjemmeside.

Et tredje markedsføringstiltag, der særligt kendes i udlandet, men som til dels også anvendes herhjemme, er brugen af vouchere. I Danmark kendes vouchere mest i form af gavekort og andre former for reelle værdibeviser, mens vouchere i udlandet kan klippes ud af aviser m.v.

Brugen af vouchere efterlader et sandt minefelt af overvejelser om momsbeskatningstidspunkt, momsbeskatningsland, momspligtig værdi mv. Overvejelser, der allerede i dag er relevante, men som bør genbesøges, når reglerne for vouchere ændres pr. 1. januar 2018 – både i DK og i øvrige EU-lande.

Som illustreret er det ikke helt uden udfordringer at gøre brug af markedsføringstiltag. Hverken i Danmark eller i udlandet. Det skal naturligvis ikke holde nogen tilbage fra at gøre brug af mulighederne. Blot er det vigtigt at udvise rettidig omhu. Vi er i Deloitte naturligvis gerne behjælpelige med at vurdere jeres markedsføringstiltag, så I er sikre på, at I kender økonomien på forhånd, og ikke pludselig står med ridser i lakken i forhold til myndigheder og kunder.

Fandt du dette nyttigt?