Indsigt

Reklameafgiften er droppet

Regeringen lægger op til at afskaffe reklameafgiften

I forbindelse med finansloven for 2012 blev det besluttet, at der skulle indføres en reklameafgift på husstandsomdelte reklamer. Formålet med afgiften var at nedbringe mængden af hustandsomdelte reklamer.
Det har dog vist sig efterfølgende, at mængden af husstandsomdelte reklamer allerede var faldet og dermed under det forventede niveau.

Den nuværende regering har på den baggrund vurderet, at den miljømæssige målsætning med afgiften er indfriet, og man vælger derfor ikke at indføre afgiften.

Afgiften er ikke trådt i kraft, da den afventede statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen ville betyde en ændring af reklameafgiftsloven.

Fandt du dette nyttigt?