Indsigt

Skat i Øresundsregionen

SKAT har sendt styresignal i høring

9. maj 2017

Danmark og Sverige vedtog tilbage i 2003 aftale om visse skattespørgsmål – også betegnet Øresundsaftalen om skat. Aftalen sikrer, at individer, der bor i det ene land, og som normalt udfører arbejdet i det andet land for en arbejdsgiver i det andet land, bliver beskattet i arbejdsgiverens hjemland af hele lønindkomsten – uanset at dele af arbejdet reelt udføres udenfor arbejdsgiverlandet. Der skal således ikke ske opsplitning af lønindkomsten.

Øresundsgruppen hos Deloitte har ved flere tilfælde spurgt SKAT og det svenske ”Skatteverket” om fortolkning af aftalen. SKAT har nu sendt udkast til styresignal i høring, som vi har stillet spørgsmål til.

Styresignalet lægger op til, at Øresundsaftalen om skat udbredes mest muligt, og dermed er rapporteringen lettere at håndtere for arbejdsgivere i regionen.

Eksempel
B bor i Sverige og arbejder fra februar måned normalt en dag om ugen hjemme og resten af ugen i Danmark for en dansk arbejdsgiver. I april måned arbejder B kun i Sverige. Arbejdsdagene i Sverige/Danmark fordeles på følgende måde: februar 4/16, marts 5/18, april 17/0, maj 4/17 og juni 5/16. Arbejdet i Danmark udgør mindst halvdelen af arbejdstiden opgjort indenfor en 3-måneders periode. Dette gælder i dette tilfælde både i forhold til månederne før og efter april måned. Hele indkomsten beskattes i Danmark.

Deloitte opfatter det som en fordel, at SKAT og Skatteverket er enige om denne fortolkning, og at det er fordelagtigt, at man i en situation som ovenstående eksempel undgår at splitte beskatningen mellem Danmark og Sverige ved at lade april måned blive ”reddet” ind i Øresundsaftalen af månederne før og efter april.

Der blev i forbindelse med Øresundsaftalen om skat indgået en tilsvarende aftale om social sikring. SKAT har oplyst, at man er opmærksom på, at de to aftaler inkl. fortolkning har udviklet sig forskelligt. Vi mener, at SKAT bør gå i dialog med Udbetaling Danmark om fortolkning af reglerne, så medarbejdere og deres arbejdsgivere ikke fejlagtigt havner i en situation med høje svenske arbejdsgiverafgifter og høj dansk skat – og som et mindstemål bør de informere om de punkter, hvor der er afvigelser mellem de to aftaler.

Eksempel
B bor i Sverige og arbejder for en dansk arbejdsgiver. B arbejder mindst halvdelen af tiden i Danmark, og arbejdet i Sverige foregår fra boligen i Sverige. B opfylder derfor Øresundsaftalen om skat. B arbejder dog mere end 25 % af tiden fra hjemmet i Sverige. Derudover har B faste tjenesterejser til lande indenfor EU med ca. 10 % af sin arbejdstid. B opfylder derfor ikke Øresundsaftalen om social sikring og bliver beskattet i Danmark, men er omfattet af svensk social sikring.

Deloitte mener, at de færreste arbejdsgivere er klar over resultatet af ovenstående eksempel. Her skal den danske arbejdsgiver registrere sig for betaling af sociale afgifter i Sverige, ca. 21 % af lønnen samt rapportere indkomsten i Sverige, på trods af, at den kun beskattes i Danmark.

Hvis der skulle opstå spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?