Indsigt

Tilbagebetaling af indbetalt afgift på el-cykelbatterier

SKAT ændrer praksis – ingen afgift på el-cykelbatterier

Skat har ændret praksis vedrørende el-cykelbatterier. Der skal nu ikke længere betales afgift af batterierne. Virksomheder, der har indbetalt afgift på el-cykelbatterier, kan anmode om at få gebyret refunderet. Der kan anmodes om genoptagelse for afgiftsperioder begyndende den 1. januar 2012 og frem.

Miljøstyrelsen har vurderet, at el-cykelbatterier skal anses for et industrielt batteri, hvorfor el-cykelbatterier ikke er omfattet af indberetnings- eller betalingspligten til SKAT. Dette er en ændring af SKATs hidtidige praksis. SKAT har derfor udsendt et styresignal (SKM2015.562.SKAT), hvorefter virksomheder, der har indberettet og indbetalt afgift af el-cykelbatterier, kan anmode om tilbagebetaling af afgiften.

Det er muligt at anmode om genoptagelse for afgiftsperioder begyndende den 1. januar 2012 og frem. Anmodningen skal være modtaget hos SKAT senest 6 måneder efter offentliggørelsen af SKATs styresignal, dvs. senest den 26. februar 2016.

Kontakt en af Deloittes afgiftsrådgivere, hvis du ønsker en snak om styresignalets betydning for din virksomhed, herunder hjælp til anmodning om genoptagelse.

SKAT har ændret praksis – kan du få tilbagebetalt allerede betalt afgift på el-cykelbatterier?

Fandt du dette nyttigt?