Indsigt

USA's ekstra told: Oplæg til ”handelskrig” 

Modforanstaltninger fra Kina og EU

EU-eksport synes at undgå ekstra told i USA, men risikoen for global handelskrig er fortsat stor. Derfor bør danske virksomheder med globale forsyningskæder følge udviklingen, også ift. nyt fokus på Kinas erhvervelse og anvendelse af rettigheder inden for vigtige industrier og teknologier.

6. april 2018

Først indførte USA ekstra told på stål og aluminium for at beskytte egne producenter. Den ekstra told viste sig hurtigt mest tiltænkt kinesiske produkter, og før påske har præsident Trump givet instrukser om tre konkrete tiltag mod Kina:

 • Office of the United States Trade Representative (USTR) skal forberede toldstigninger på udvalgte ca. 1.300 kinesiske produkter til ikrafttrædelse hurtigst muligt, når nødvendige formaliteter er på plads formentligt i starten af maj
 • USTR skal foranledige, at Kinas praksis ift. teknologilicenser og lignende rettigheder behandles i WTO-regi
 • US Secretary of the Treasury skal undersøge investeringer styret eller foranlediget af Kina i industrier og teknologier, som anses vigtige for USA

Præsidenten skal senest 21. maj 2018 have status på de tre tiltag.

Allerede i august 2017 fik USTR instruks om at undersøge Kinas handlinger, politikker og praksis omkring teknologierhvervelser. Undersøgelsen sker under Section 301 of the Trade Act of 1974, som udvider USTR’s beføjelser til under præsidentens ledelse at bekæmpe handelspraksis/-politik, som skader USA’s erhvervsliv. Undersøgelsen var foranlediget af Kinas 10-årsplan (fra 2015) om målsætninger inden for følgende strategiske teknologiske industrier:

 • avanceret informations-, robotics- og automatiseringsteknologi
 • fly og luftfartskomponenter
 • skibs- og marine engineeringudstyr
 • avanceret jernbaneudstyr
 • land-/jordbrugsmaskiner og udstyr
 • energiteknologi til køretøjer
 • udstyr til elektricitetsfremstilling og transmission
 • pharma og medicinsk udstyr
 • nye materialer

Nu har Kina taget til genmæle i WTO-regi og desuden indført ekstra told på 120 forskellige USA-produkter, i første omgang bl.a.:

 • friske og tørrede frugter, mandler, pistacienødder og vin (15%)
 • frosset svinekød og lignende, i alt otte forskellige produkter (25%)

På sin side klagede EU straks til WTO over USA’s ekstra told på stål og aluminium. Herudover forberedte EU-tiltag til straks at indføre ekstra told på udvalgte produkter fra USA. Imidlertid prioriterede EU at forhandle med USA for at undgå ekstra told for EU-varer. Resultatet før påske blev, at stål og aluminium fra EU undgår ekstra told (til gavn direkte for 10 medlemslande og indirekte for alle medlemslande).

EU har sideløbende indledt en undersøgelse (”safeguard investigation”) for at sikre, at den ændrede verdensmarkedssituation som følge af USA/Kina-situationen ikke ødelægger det europæiske marked. Det skyldes, at EU's særlige system til markedsovervågning har vist øget import af visse stålprodukter. Undersøgelsen løber de næste 9 måneder og dækker 26 stålproduktkategorier (uanset varernes oprindelse). EU kan herefter om nødvendigt med kort varsel indføre ekstra told og/eller kvoter ved import af specifikke stålprodukter. Disse ”safeguards” er i overensstemmelse med WTO’s regler.

EU-Kommissionen sender spørgeskema til kendte produktions-/handelsvirksomheder, men andre virksomheder med interesse i import/eksport af de pågældende stålprodukter er velkomne til at give input. De pågældende stålprodukter og alle forhold omkring deltagelse kan ses i ”Notice of initiation of a safeguard investigation concerning imports of steel products (2018/C 111/10)”, som findes på Kommissionens hjemmeside (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1823).

Frist for henvendelse er 11. april 2018.

Vi anbefaler, at virksomheder med produktion i Kina eller handel med kinesiske varer følger udviklingen tæt, da ekstra told eller handelshindringer i en ”handelskrig” kan indføres lynhurtigt og ikke kun i de direkte berørte lande, da andre lande i lighed med EU kan indføre ”safeguards” eller protektionistiske tiltag.

Fandt du dette nyttigt?