Indsigt

Udbetaling af Ferietillæg

Har I forholdt jer til udbetaling af ferietillæg?

Ferietillægget skal senest udbetales forholdsmæssigt med at medarbejderen afholder ferie.

Arbejdsgiver bestemmer, hvorledes ferietillægget skal udbetales, medmindre der forelægger lokalaftale eller overenskomst, hvor der kan være fastlagt en udbetalingstermin heraf.

De fleste arbejdsgivere udbetaler ferietillægget i forbindelse med april- eller majs lønudbetaling. Her skal man dog være opmærksom på, at ferietillægget ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis medarbejderen efterfølgende fratræder.

Overførsel af ferie:
Det er vigtigt at medarbejdere afholder deres ferie, og at du som arbejdsgiver får registreret dette løbende. Det gælder også for de timeansatte medarbejdere, da det har betydning for medarbejderens fradrag.

Såfremt medarbejderen ikke har afholdt alt sin ferie pr. 30. april, er det muligt at indgå en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om at få overført den 5. ferieuge. Såfremt følgende kriterier er opfyldt.

  • Medarbejderen skal have optjent mere end 20 dages betalt ferie.
  • Aftalen med medarbejderen skal indgås senest den 30. september efter ferieårets udløb
  • Aftalen skal være skriftlig

Feriekonto skal have besked herom.

Såfremt ovenstående kriterier ikke opfyldes, mister medarbejderen retten til at overføre 5. ferieuge.

Det er muligt for medarbejderen at få udbetalt feriepengene, såfremt den 5. ferieuge ikke overføres til afholdelse i næste ferieår. Feriegodtgørelsen må ikke udgøre mere end 2.250 netto.

Hver opmærksom på, hvis I har en lokalaftale eller at I som virksomhed er omfattet af en overenskomst, kan der være en fast procedure herfor, som skal følges.

Feriehindring:
I visse situationer kan medarbejderen betragtes som feriehindret, og kan få alt ikke afholdt ferie udbetalt direkte til medarbejderen. Feriekonto skal besked herom. Nedenstående liste er eksempler på, hvornår medarbejderen er feriehindret (ikke udtømmende liste)

  • Aftjent værnepligt
  • Sygdom
  • Barsel og adoptions orlov
  • Fængselsophold
  • Faglige arbejdskonflikter
Fandt du dette nyttigt?