Indsigt

Ændrede regler om godtgørelse af elafgift

En højere andel af elafgiften på varme og køling godtgøres

Pr.1. maj 2018 er satsen for tilbagebetaling af elafgiften ændret således, at virksomhederne nu kan få en godtgørelse på 65,7 øre pr. kWh i forbindelse med forbrug til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

20. juni 2018

En nedsættelse af elvarmeafgiften betyder øget godtgørelse for virksomheder, der anvender el til rumopvarmning, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling.

Tidligere kunne virksomhederne få en godtgørelse pr. kWh på 50,7 øre (2018-niveau) ved el anvendt til rumvarme, varmt vand og aircondition. Nu kan virksomhederne få en godtgørelse på 65,7 øre. Afgiftsbelastningen på elvarme mv. er således reduceret til 25,7 øre pr. kWh, hvilket er et fald på ca. 37 %. Dette gælder for resten af 2018 og 2019.

I 2020 vil virksomhedernes afgiftsbelastning være 20,7 øre pr. kWh og i 2021 og fremefter på 30,7 øre.

Nedsættelse af elvarmeafgiften betyder for private, som opvarmer deres helårsbolig, at afgift på elvarme nedsættes tilsvarende. Der er tale om en nedsættelse på den del af forbruget, som overstiger 4.000 kWh.

Formålet med en nedsættelse af elvarmeafgiften er at øge tilskyndelsen til at anvende eldrevne varmepumper mv. i fjernvarmeproduktionen såvel som i husholdninger og i erhvervslivet, for derved at reducere anvendelsen af fossile brændsler. Herudover ønsker regeringen at øge tilskyndelsen til at anvende overskudsvarme, fremme elektrificeringen i varmeforsyningen og styrke den grønne omstilling.

Afgiftsbelastningen på elvarme mv. er reduceret til 25,7 øre pr. kWh, hvilket er et fald på ca. 37 %

Fandt du dette nyttigt?