Indsigt

Afgiftssatser 2016

Satserne ændres igen pr. 1. januar

Vær opmærksom på de nye satser når du beregner din afgiftsgodtgørelse. Husk at forbrug i december 2015, ofte faktureres i starten af det nye år med de gamle satser.

Nedenstående skema giver dig overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser, der er gældende pr. 1. januar 2016.

Afgiftssatser:

Afgiftssatser:

 

Elafgift

88,5 øre pr. kWh

Vandafgift

6,25 kr./m3

Naturgas til motorbrændstof

3 kr./Nm3

Naturgas til andet forbrug

2,175 kr./Nm3

Gas- og dieselolie til motorbrændstof (dagtemperatur)

3,021 kr./l

Let dieselolie (dagtemperatur)

2,904 kr./l

Svovlfattig dieselolie (dagtemperatur)

2,695 kr./l

Svovlfri dieselolie (dagtemperatur)

2,695 kr./l

Anden gas- og dieselolie (dagtemperatur)

1,971 kr./l

Fuelolie (dagtemperatur)

2,333 kr./kg

Overskudsvarme

(ikke offentliggjort)


Godtgørelsessatser: 

Godtgørelsessatser:

 

Elektricitet til procesformål

88,1 øre/kWh

Elektricitet til komfortformål

50,2 øre/kWh

Brændsler til procesforbrug

(ikke offentliggjort)

 

88,5 øre pr. kWh

 

6,25 kr./m3

 

3 kr./Nm3

 

2,175 kr./Nm3

 

3,021 kr./l

 

2,904 kr./l

 

2,695 kr./l

 

2,695 kr./l

 

1,971 kr./l

 

2,333 kr./kg

 

(ikke offentliggjort)

88,5 øre pr. kWh

 

6,25 kr./m3

 

3 kr./Nm3

 

2,175 kr./Nm3

 

3,021 kr./l

 

2,904 kr./l

 

2,695 kr./l

 

2,695 kr./l

 

1,971 kr./l

 

2,333 kr./kg

 

(ikke offentliggjort)

Fandt du dette nyttigt?