Insight

Afgiftssatser 2020

Gældende afgiftssatser pr. 1 januar 2020

Vær opmærksom på de nye satser for 2020, når du beregner din afgiftsgodtgørelse. Få et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser med Deloittes oversigt.

17. december 2019

Nedenstående skema giver et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser, gældende pr. 1. januar 2020. 

 

Afgiftssatser

Elafgift 0,892 kr./kWh
Vandafgift 6,37 kr./m3
Afgift af naturgas til motorbrændstof 3,075 kr./Nm3
Afgift af naturgas til andet forbrug 2,246 kr./Nm3
Afgift af gas- og dieselolie til motorbrændstof (dagtemperatur) 3,120 kr./l
Afgift af let dieselolie (dagtemperatur) 2,999 kr./l
Afgift af svovlfattig dieselolie & svovlfri dieselolie (dagtemperatur) 2,784 kr./l
Afgift af anden gas- og dieselolie (dagtemperatur) 2,035 kr./l
Afgift af fuelolie (dagtemperatur) 2,306 kr./kg
Overskudsvarmeafgift 25,5 kr./GJ*

*OBS! Satsen er ikke endeligt vedtaget ved lov, hvorfor satsen kan ændres indtil planlagt 3. behandling og forventede vedtagelsestidspunkt, den 30. januar 2020. Yderligere bemærkes, at hvis en virksomhed vælger at indgå i en aftaleordning, udgør overskudsvarmeafgiften 10,2 kr. pr. GJ i 2020.

 

Godtgørelsessatser

Elektricitet til procesformål 0,888 kr./kWh
Elektricitet til komfortformål 0,682 kr./kWh
Vandafgift 6,37 kr./m3
Brændsler til procesforbrug 92,07 %**

**Godtgørelsen nedsættes med 4,50 kr. pr. GJ, der i 2020 svarer til 7,93 % af energiafgiften.

 

Fandt du dette nyttigt?