Indsigt

Iværksætterselskaber er afskaffet og anpartsselskabers kapitalkrav er nedsat til DKK 40.000

Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget afskaffelsen af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskapitalen for anpartsselskaber til DKK 40.000. 

Ændringen af selskabsloven betyder, at anpartsselskaber kan stiftes med DKK 40.000 i selskabskapital og at det ikke længere vil være muligt at stifte nye IVS’er. Eksisterende IVS’er gives en frist på to år fra lovens ikrafttrædelse til omregistrering til ApS.

IVS’er, som ikke inden to år har anmeldt omregistrering til Erhvervsstyrelsen, vil få et påkrav om at anmelde omregistrering inden for 4 uger, hvorefter Erhvervsstyrelsen oversender IVS’et til tvangsopløsning.

Til omregistrering skal IVS’et på generalforsamlingen beslutte omregistrering til ApS og de fornødne vedtægtsændringer. Herudover skal der afgives en vurderingsmandserklæring om, at selskabskapitalen plus reserver til opbygning af selskabskapital mindst udgør nominelt DKK 40.000.

Hvis IVS’et ikke har tilstrækkelig selskabskapital plus reserver til opbygning af selskabskapital til omregistrering, må der foretages en kapitalforhøjelse i forbindelse med beslutningen om omregistrering til ApS.

Der er dog ikke krav om vurderingsmandserklæring, hvis IVS’ets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital plus reserver til opbygning af selskabskapital på samlet minimum DKK 40.000. Årsregnskabet skal være forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer og årsregnskabets balancedag må ikke ligge mere end 5 måneder forud for beslutningen om omregistrering.

Herudover skal det centrale ledelsesorgan offentliggøre en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet og det reviderede årsregnskab skal være godkendt på selskabets ordinære generalforsamling forud for generalforsamlingens beslutning om omregistrering. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte:

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner