Indsigt

Beskatning af fri telefon og internet

Ophæves fra og med 2020

Som led i finanslovsaftalen for 2018 er der indgået aftale om at ophæve beskatningen af fri telefon og internet for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Der er pt. udarbejdet udkast til lovforslag, som er sendt i høring – men ophævelsen er ikke vedtaget endnu.

Beskatning af fri telefon og internet ophæves i 2020

16.01.2018

Med forslaget ophæves den nuværende beskatning af fri telefon og internet, som en medarbejder får stillet til rådighed af sin arbejdsgiver til privat benyttelse.

Som reglerne er i dag, bliver en lønmodtager beskattet af 2.800 kr. pr. år eller 233,33 kr. pr. måned, og værdien er A-indkomst, dvs. med samme beskatning som løn og inkl. AM-bidrag.

Begrundelsen med forslaget er bl.a., at brugen af især mobiltelefoner er i hastig og løbende udvikling, og det er i dag nærliggende at bruge telefonen til både arbejdsrelaterede og private formål. I mange mobilabonnementer indgår i dag i øvrigt fri tale og data, så prisen påvirkes ikke af, om der tales og mailes mere, fordi telefonen også bruges privat, og arbejdsgivers udgift er således upåvirket heraf.

Der vil fortsat være en grænse for, hvor mange telefoner mm., som den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed til egen privat benyttelse. Ligesom efter de gældende regler skal det vurderes og afgøres individuelt, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en medarbejder skal have stillet f.eks. to mobiltelefoner til rådighed.

Deloitte kommentar

Vi er meget enige i, at den nuværende beskatning af værdi af fri telefon med 233,33 kr./mdr. i langt de fleste tilfælde slet ikke står i forhold til merudgiften, som arbejdsgiver afholder, fordi medarbejderen anvender en arbejdstelefon til private samtaler. Ofte vil der slet ikke være en merudgift for arbejdsgiver, da der er tale om et flatrate-abonnement, som netop er med fri tale og data.

Fri telefon er i dag i mange tilfælde en skat på et nødvendigt arbejdsredskab, og beskatningen står heller ikke mål med den besparelse, som medarbejderen har, ved ikke selv at skulle betale for et privat abonnement.

Fandt du dette nyttigt?