Indsigt

BoligJobordningen bliver permanent i 2018

Finansloven for 2018 foreslår at videreføre BoligJobordningen.

Som led i finanslovsaftalen for 2018 er der indgået aftale om at videreføre BoligJobordningen som en permanent ordning. Der er pt. udarbejdet udkast til lovforslag, som er sendt i høring – men den nye ordning er ikke vedtaget endnu.

Håndværkerfradrag og fradrag for rengøring mv. fortsætter i 2018

16.01.2018

Med forslaget videreføres BoligJobordningen som en permanent ordning, hvor der således fortsat og uændret gives et ligningsmæssigt fradrag for arbejdsløn ved både service- og håndværkerydelser op til et loft på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr.

Den hidtidige BoligJobordning er en midlertidig ordning gældende for 2016 og 2017, som giver mulighed for fradrag for visse serviceydelser i hjemmet samt udgifter til en række grønne istandsættelsesarbejder på helårs- og fritidsboliger. Reglerne gælder også for fritidsboliger beliggende i udlandet.

Hovedparten af de håndværkerydelser, der er omfattet af den hidtidige ordning, videreføres som fradragsberettigede ydelser, herunder bl.a. energiforbedringer af boligen. Der foreslås dog visse tilpasninger, herunder at ordningen også kommer til at omfatte installation af tyverialarm.

Der foreslås umiddelbart ingen ændringer af de serviceydelser, der hidtil har været omfattet og givet mulighed for fradrag, herunder almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

En samlet oversigt over alle ydelser, som giver mulighed for fradrag, er tilgængelig på www.SKAT.dk og vil selvfølgelig blive opdateret, når loven er vedtaget.

Der vil fortsat gælde en række særlige krav og betingelser for fradrag, herunder at;

  • der kun er fradrag for udgifter til arbejdsløn inkl. moms – og ikke for udgifter til materialer
  • betaling for det udførte arbejde skal ske via en elektronisk betalingsform
  • den skattepligtige skal indberette oplysningerne i særligt elektronisk modul til SKAT

Fandt du dette nyttigt?