Insight

BoligJobordningen er nu permanent

Håndværkerfradrag og fradrag for rengøring mv. fortsætter

8. maj 2018

Folketinget har vedtaget lovforslag om at videreføre BoligJobordningen, som nu er en permanent ordning fra og med 2018.

Den hidtidige BoligJobordning var en midlertidig ordning gældende for 2016 og 2017. Ordningen videreføres nu som en permanent ordning og der gives uændret et ligningsmæssigt fradrag for arbejdsløn ved både service- og håndværkerydelser op til et loft på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr. Fremover bliver beløbsgrænserne dog reguleret løbende, så værdien af fradraget fastholdes over tid.

BoligJobordningen giver fortsat mulighed for fradrag for visse serviceydelser i hjemmet samt udgifter til en række grønne istandsættelsesarbejder på helårs- og fritidsboliger. Reglerne gælder også fortsat for fritidsboliger beliggende i udlandet.

 

Serviceydelser/hjælp i hus og have

Der er ingen ændringer i de serviceydelser, der hidtil har været omfattet og givet mulighed for fradrag, herunder f.eks.:

• almindelig rengøring, hvilket også omfatter hjælp til vask og strygning

• vinduespudsning (indvendigt og udvendigt)

• børnepasning, inkl. hjælp til aflevering i og afhentning fra institutioner

• almindeligt havearbejde – som græsslåning, snerydning, lugning, klipning af hæk samt beskæring af buske og træer

 

Håndværkerydelser/istandsættelsesarbejder mv.

Hovedparten af de håndværkerydelser, der var omfattet af den hidtidige ordning, videreføres som fradragsberettigede ydelser, herunder bl.a. energiforbedringer af boligen mm., f.eks.:

• isolering af tag, ydervægge og gulve

• installation/udskiftning af varmeanlæg, -pumper-, -styringsanlæg, ventilationsanlæg

• udskiftning af vinduer og døre, alternativt kun glas i samme

Der er dog lavet visse tilpasninger fra og med 2018, herunder at ordningen nu også omfatter udgifter (arbejdsløn) til installation af tyverialarm.

Følgende ydelser er ikke længere omfattet af ordningen og giver fra og med 2018 ikke fradrag:

• installation/udskiftning af anlæg til intelligent varme-, ventilations- og lysstyring

• solafskærmning af vinduer og glasdøre

• energirådgivning

• udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger

• sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse

• installation af ladestik til elbiler

• fjernelse af asbest, PCB og bly

En samlet oversigt over alle ydelser, der giver mulighed for fradrag, er tilgængelig på www.SKAT.dk.

Betingelser og krav for at kunne tage fradrag efter ordningen er fortsat, at:

• der kun er fradrag for udgifter til arbejdsløn inkl. moms – og ikke for udgifter til materialer

• betaling for det udførte arbejde skal ske via en elektronisk betalingsform

• den skattepligtige skal indberette oplysningerne i et særligt elektronisk modul til SKAT

Fandt du dette nyttigt?