Insight

Brexit: Hvad er status?

7 måneder til Storbritannien udtræder af EU. Er du klar?

Den 1. januar 2021 træder Storbritannien og Nordirland ud af EU. Selvom mange virksomheder kæmper med følgevirkningerne af COVID-19, er det vigtigt at se fremad og være klar til den næste store udfordring i 2020: Brexit.

22. maj 2020

 

EU-Kommissionen udgav den 16. april 2020 en rapport, der giver status for samhandelen med Storbritannien efter Brexit den 1. januar 2021. Indtil denne dato er der ikke ændringer i forhold til moms og told, når der sælges varer til og fra både Storbritannien og Nordirland. 

For Nordirland er der lavet en særlig aftale, der gør, at varesalg til Nordirland fortsat vil være omfattet af EU-reglerne, mens salg af ydelser til Nordirland skal behandles, som om salget sker til et land uden for EU.

 

Nordirlands særlige aftale

I dag er der ingen told eller moms på salg eller køb af varer mellem Storbritannien, Nordirland og Danmark, når salget sker B2B. Dette ændres dog efter 1. januar 2021, hvorefter der skal lægges told på varer, der sælges mellem Danmark og de lande, der er en del af Storbritannien (Skotland, England og Wales), men ikke på handel af varer mellem Danmark og Nordirland. 

På grund af den politiske situation mellem Nordirland og Irland er der lavet en særlig aftale, der betyder, at Nordirland fortsat vil være en del af det europæiske toldområde. Derfor skal Nordirland i relation til salg med varer fortsat anses som en del af EU. 

Salg af ydelser til Nordirland skal dog ske, som om Nordirland ikke er medlem af EU. 

Efter 1. januar 2021 skal Nordirland dermed behandles som et EU-land i relation til varer, men som et land uden for EU i relation til salg af ydelser. 

Aftalen mellem Nordirland og EU betyder, at:

 • De europæiske momsregler forsat vil gælde internt i Nordirland. 
 • Salg og køb af varer mellem Nordirland og EU vil ske som almindelig EU-handel (kun moms). Dette betyder, at der skal beregnes og angives EU-moms, hvis en dansk virksomhed køber varer i Nordirland. Når en dansk virksomhed sælger varer til Nordirland, kan dette på samme måde ske uden moms, hvis de almindelige betingelser for EU-salg er opfyldt (dokumentation for varetransport og validering af købers momsnummer). Virksomheder i EU kan bruge One-Stop-Shop (OSS) til at angive og betale moms i Nordirland ved salg af varer, og virksomhederne behøver derfor ikke en separat momsregistrering i Nordirland. På samme måde kan virksomheder i Nordirland anvende OSS ved salg til kunder i EU.
 • Salg og køb af varer mellem Nordirland og Storbritannien (og andre lande uden for EU) vil blive set som import og eksport (told- og momskrav). 
 • Anmodninger om momsrefusion skal ske efter europæiske regler. 
 • Salg og køb af ydelser mellem EU og Nordirland vil blive anset som salg/køb til et land uden for EU. 

 

Efter 1. januar 2021 – Skotland, England og Wales 

Når Storbritannien officielt træder ud af EU den 1. januar 2021, skal varehandel med Storbritannien håndteres som ”ikke-EU” handel/eksport. Storbritannien har netop offentliggjort den toldtarif, der bliver gældende fra 1. januar 2021, og som erstatter EU’s toldtarif ved import af varer til Storbritannien. Danske virksomheder skal være klar til at håndtere dette og have et overblik over de økonomiske konsekvenser. 

Det medfører bl.a., at danske virksomheder, herunder deres eventuelle britiske datterselskaber, der ikke allerede har eksport af varer, skal have toldregistreringer og tilladelser på plads for at fortsætte salg og køb efter årsskiftet. 

Danske virksomheder skal således sikre sig, at de fornødne eksport-/importregistreringer kommer på plads inden 1. januar 2021 og vurdere, hvorvidt der er behov for særlige tilladelser i relation til vareeksport/-import, da der ellers vil opstå problemer med at eksportere og/eller importere varer. 

Fra 1. januar 2021 gælder danske virksomheders EORI-nummer ikke i Storbritannien; hvis virksomheden selv forestår import til og/eller eksport fra Storbritannien, skal virksomheden derfor have et tilsvarende UK told-ID-nummer for at få adgang til at handle med varer ind og ud af Storbritannien eller have etableret en aftale med en lokal britisk repræsentant.

Momsmæssigt vil Storbritanniens udtræden af EU betyde, at myndighederne kræver importmoms ved import af varer fra Storbritannien til Danmark. Importmomsen kan fradrages i virksomhedens momsangivelse i det omfang, at varerne anvendes til momspligtige transaktioner, og virksomheden faktisk ejer/har råderet over varerne på importtidspunktet. 

Danske virksomheder, der har samhandel med Storbritannien, har nu 7 måneder til at sikre sig, at de er klar til 1. januar 2021. Som virksomhed er det eksempelvis vigtigt at overveje følgende:

 • Sælger og køber vi som dansk virksomhed til/fra Storbritannien?
 • Skal virksomhedens leveringsbetingelser i forbindelse med britiske leverandører og kunder revurderes?
 • Hvis vi sælger eller køber, er vi registreret som importør/eksportør, og er vi klar til at håndtere tolden på varerne?
 • Skal vores fakturasystem ændres, så vi er klar til at sælge til Storbritannien som et land uden for EU?
 • Sælger vi varer og ydelser til Nordirland?
 • Hvad er reglerne i forhold til momsfrit salg af varer uden for EU?
 • Har vi som virksomhed styr på momsreglerne på salg af ydelser uden for EU?
 • Skal virksomhedens priser revurderes på grund af en ændret toldopkrævning?
Fandt du dette nyttigt?