Indsigt

Brexit – varers oprindelse

Mindre synlige konkrete konsekvenser ifm. varers oprindelse

Brexit kræver, at din virksomhed har styr på toldtariffen og regler for oprindelsesbeviser, sikrer nødvendige oprindelsesbeviser fra leverandører, har styr på, hvordan varer får oprindelse, har kendskab til handelsaftaler, og har styr på, hvornår og hvordan aftaler anvendes og regler overholdes

21. december 2018

Danske virksomheder skal nu som følge af Brexit ”omstille” en del af deres aktiviteter fra at være EU-handel til at være ikke-EU-handel. 

Tilsvarende gælder for virksomheder (inkl. danske virksomheders datterselskaber) i UK, i EU og uden for EU (f.eks i Norge), når de har vareførsler til eller fra UK eller handler med virksomheder i UK. 

Det betyder specifikt:

”Omklassificering” af kunder/leverandørers status fra ”EU” til ”ikke-EU” medfører bl.a

Vurdering af:

  • I hvilket omfang virksomhedens vareførsler vil være dækket af handelsaftaler, som berettiger til toldnedsættelse/-fritagelse til/fra UK
  • Økonomiske konsekvenser af de toldsatser, der skal anvendes på varer til/fra UK
  • Administrative konsekvenser ved told på varer til/fra UK

Kommunikation med kunder og leverandører om:

  • Eksisterende oprindelsesbeviser, der skal opdateres eller ændres
  • Aftaler og/eller procedurer for at udveksle ”leverandørerklæringer” (”Supplier’s declaration”) og ”langtidserklæringer” (Longterm Supplier’s declaration)

Opdatering eller etablering af forretningsgange, processer og systemopsætninger til at anvende nye toldsatser i handlen med UK og til at håndtere oprindelsesbeviser

Præcisering når der indgås kontrakter og aftaler om varehandel
  • Vareflows, herunder ved hvilke toldsteder i UK respektive EU-varer skal toldbehandles så oplysninger inklusive oprindelsesbeviser kan være tilstede, når varerne afgår eller ankommer
  • Om det er muligt at anvende handelsaftaler for at få lavere told og/eller andre toldfordele, og hvad det i givet fald kræver
Grundig forberedelse af Brexit sikrer
  • Bedre kostpriser (varepris og leveringsomkostninger) ved import og skarpere salgspriser (eller større fortjeneste)
  • Tilfredse kunder
  • Nul bøvl med tolderne (dvs. virksomhedens regelefterlevelse er fin og risiko for sanktioner lav) og ikke mindst leverancer til tiden
Fandt du dette nyttigt?