Insight

BREXIT – klar, parat, start. Og det er snart lige om lidt

Hvor langt er din virksomhed i sin forberedelse?

Da briterne stemte sig ud af EU, syntes det som en fremtidig handling, der kunne blive ændret. Men det skete ikke, og nu løber tiden rigtigt stærkt for virksomheder, der skal nå at være klar, og det er næsten alle. Hvad skal nås inden 29. marts 2019 og i overgangsperioden til 31. december 2020.

1. maj 2018

Punkt 1: ”Usikkerhed” skal ændres til ”Sikkerhed”

Hvilke konkrete konsekvenser får Brexit for din virksomhed på nedenstående områder og ud fra følgende:

  •  Strategiske forhold og valg (dvs. beslutninger, hvad, hvem og hvor)
  • Økonomi (dvs. budgetter, ekstra udgifter/indtægter)
  • Juridiske/regulatoriske forhold (dvs. ændringer)
  • Risici (dvs. hvor ekstra opmærksomhed kræves)
  • Regelefterlevelse (dvs. praktiske forhold ift. indberetninger, angivelser og lignende)

Det er vigtigt at kortlægge, hvilke eksisterende aktiviteter og fremtidige struktur-/aktivitetsændringer, der påvirkes af Brexit både økonomisk og regulatorisk.

A) Forsynings-/leveringskæder og andre logistiske forhold f.eks. lagerplanlægning 

Overblik vedrørende ændringer som følge af United Kingdoms (UK) ændrede status f.eks.: Får vi fysisk flere eller færre varer derovre fra? Hvor mange dage ekstra levering af varer til engelske kunder eller for at få varer fra engelske leverandører? Ved vores shippingfirma eller speditør, hvilke transportruter, der påvirkes og hvordan? Hvilke nye krav kan forsinke varerne, hvilke hidtidige krav skal vi ikke længere leve op til?

B) Toldforhold, import-/eksportkrav

Overveje ud fra de pt. mest realistiske scenarier for UKs fremtidige handelssamarbejde med EU f.eks.: Skal vi som dansk virksomhed have nye registreringer eller tilladelser, og/eller skal vores britiske datterselskab have nye tilladelser? Hvor og hvordan skal vores varer toldbehandles, og skal vi eller kunden/leverandøren sørge/være ansvarlig for det? Har vi personale, der rejser med vareprøver, værktøj mv., der skal toldbehandles? Skal vores fakturaer indeholde andre oplysninger, erklæringer mv. end hidtil? Skal vi stille andre krav til dokumentation fra leverandører, transportører og andre samarbejdspartnere?

C) It-systemer – opsætninger, stamdata (leverandører, kunder, produkter…), opbevaring af data

Opfølgning på, hvilke ændringer der følger af UKs ændrede status, hvor lang tid ændringer tager at gennemføre, og hvad det koster.

D) HR og personaleforhold

Identificere ændringer for rejsende/udstationeret personale. Skal der ændres i aftaler, forsikringer, interne retningslinjer o. lign for ansatte f.eks. for kursusdeltagelse, undervisning mv.? Har virksomheden ansatte, for hvilke UKs ændrede status får betydning for deres ophold i Danmark eller eventuelle firmarejser til UK?

Punkt 2: ”Hold øje” med udviklingen løbende og detaljer, der kommer frem

Punkt 3: Hav en plan for perioden indtil 29. marts 2019 og aktionspunkter for overgangsperioden indtil 31. december 2020 

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('