Insight

COVID-19: Sådan ændrer andre lande på momsreglerne

Vi giver dig overblikket

For at imødegå de negative økonomiske konsekvenser for virksomhederne har mange lande taget initiativer, der skal afhjælpe presset på bl.a. likviditeten. Vi giver dig overblikket over tiltag vedrørende moms i EU-landene, men du kan også finde oplysninger om lignende tiltag i andre af verdens lande.

25. marts 2020

 

I denne artikel beskriver vi løbende udviklingen hos vores vigtigste europæiske samhandelspartnere – og hvis du indrapporterer og betaler moms eller lignende afgifter i udlandet, kan du også holde dig orienteret via denne oversigt, der indeholder tiltag fra et bredere udvalg af lande end blot EU-medlemsstaterne. Vi forventer, at der vil komme flere hjælpepakker, der kan betyde ændringer på momsområdet, så kig med jævnligt.

 

Danmark

I Danmark er både indberetnings- og betalingsfrist for moms for virksomheder, der indberetter halvårligt, kvartalsvist og månedligt, udsat.

Udskydelsen af månedsvise frister for moms:

  • Fristen den 27. april rykkes til 25. maj
  • Fristen den 25. maj rykkes til 25. juni
  • Fristen den 25. juni rykke stil 27. juli

For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, sammenlægges 1. kvartal (fra 1. januar til 31. marts 2020) og 2. kvartal 2020 (fra 1. april til 30. juni 2020), så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler.

For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. halvår (1. januar til 30. juni) og 2. halvår (1. juli til 31. december), så betalingsfristen bliver 2021. Virksomheden skal indberette på hver sin indberetning. 

Læs i øvrigt mere vedrørende den danske hjælpepakke på skatteområdet her

 

Belgien

I Belgien er der en række ændringer på vej. Eksempelvis har Belgien udsat de månedsvise momsindberetningsfrister, således at momsangivelsen for februar måned først skal være indberettet den 6. april, og momsangivelsen for marts først skal indberettes den 7. maj. Betalingsfristen for moms vedrørende månedsangivelsen for februar er den 20. maj, og for marts måned er betalingsfristen den 20. juni. Deadline for indberetning af moms for første kvartal er rykket til den 7. maj.

Fristen for den årlige indberetning af nationale salg (også kaldet annual sales list) er den 30. april i stedet for den 31. marts. 

 

Cypern 

På Cypern er standardmomssatsen midlertidigt reduceret fra 19% til 17% indtil maj 2020. Den reducerede momssats på turisme bliver reduceret fra 9% til 7% indtil juli 2020.

 

Grækenland

I Grækenland er momssatsen nedsat fra 24% til 6% for produkter, der bruges til at beskytte mod COVID-19 og udbredelse af smitte, som eksempel masker, handsker, sæbe og ethanol (værnemidler). Dette gælder indtil den 31. december 2020. Herudover er der vedtaget en fire måneders udskydelse af (1) skyldig moms, (2) anden gæld og (3) andre former for skyldig moms- og skattegæld for virksomheder i visse sektorer. Dette gælder, uanset om virksomheden har stoppet sine aktiviteter.

 

Holland

I Holland har regeringen givet mulighed for, at virksomheder kan søge om at udskyde betalingen af moms. Så snart ansøgningen er sendt ind til de hollandske skattemyndigheder, vil myndigheden standse opkrævningen. Det er dog værd at bemærke, at de hollandske skattemyndigheder ikke har lempet på kravene til de virksomheder, der ønsker at få udskudt betalingen. Betingelserne for udskydelse af betalingen er bl.a., at ønsket om at udskyde betalingen skyldes COVID-19, og at virksomheden i øvrigt er levedygtig. Herudover kan de hollandske skattemyndigheder anmode om yderligere dokumentation for at undersøge anmodningen om udskydelse af betalingsfristen.

 

Norge

I Norge har regeringen givet udsættelse i forhold til indbetaling af moms. Initiativet ændrer således ikke på momsangivelsestidspunktet, og der skal derfor fortsat angives moms efter de almindelige angivelsesfrister. Herudover overvejer regeringen mulighed for at sænke den reducerede momssats på passagertransport, hotelovernatninger og adgang til underholdningsaktiviteter, såsom museer, forlystelsesparker, biografer og sportsbegivenheder fra 12% til 8%.  

 

Polen

I Polen er den planlagte udrulning af den nye SAF-T (Standard Audit File for Tax) blevet udskudt indtil den. 1. juli 2020. De eksisterende momsangivelser vil blive afskaffet og erstattet af et udvidet udkast af SAF-T. Ikrafttrædelsen af den nye rapporteringsstandard var i forvejen udskudt fra januar 2020 til april 2020. 

 

Sverige

Sverige giver virksomheder mulighed for at vente med at betale moms i op til et år gældende allerede fra start 2020. 

 

Spanien

I Spanien kan SMV’er (små og mellemstore virksomheder) udskyde momsbetalingen op til seks måneder efter indberetningen af moms. Der er ikke taget initiativ til at udskyde indberetningsfristerne for indberetning af moms. Renter som følge af for sen betaling vil først blive pålagt efter den tredje måned.

 

Tyskland

Tyskland vil give mulighed for udsættelse af betaling af moms, og virksomheder, der direkte er påvirket af COVID-19, vil blive fritaget fra bøde grundet for sen betaling indtil den 31. december 2020. 

 

Østrig

I Østrig er det muligt at ansøge om udsættelse af betaling af moms, og at der ikke skal pålægges renter på for sen betaling. Under normale omstændigheder skal sådanne ansøgninger være baseret på en solid begrundelse, men de østrigske skattemyndigheder vil behandle sådanne ansøgninger hurtigt for at sikre likviditet til østrigske virksomheder.  

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har nærmere spørgsmål til ikrafttrædelsen af de enkelte EU-landes initiativer, er du velkommen til at tage fat i os. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('