Insight

Covid-19-test

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt test mm.

Folketinget har vedtaget ny regel, som betyder skattefritagelse for arbejdsgiverbetalt covid-19-test og værnemidler

23. marts 2021

 

Der er indført særskilt skattefrihed for værdien af test for covid-19, test for covid-19-antistoffer og personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19, når udgifterne til test og værnemidler er afholdt af arbejdsgiver m.fl. Skattefritagelsen omfatter ikke vaccinationer.

Skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2020.

 

Skattefriheden omfatter

Hvem

Skattefritagelsen omfatter arbejdsgiverbetalte test og personlige værnemidler til den ansatte selv og den ansattes husstand.

Udover egentlig ansatte medarbejdere omfatter reglen også personer, som udfører personligt arbejde i øvrigt samt medlemmer af bestyrelser, råd mm. og disses husstande.

Ved personens husstand forstås de personer, som den skattepligtige deler folkeregisteradresse med.

Hvilke test

Det er uden betydning, hvilken testform der benyttes for covid-19 samt for covid-19-antistoffer.

Skattefritagelsen omfatter ikke test for andre sygdomme.

Hvilke værnemidler

Skattefritagelsen omfatter personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19.

Ved personlige værnemidler forstås alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte en selv eller andre mod smitte med covid-19 og ethvert tilbehør, der tjener dette formål. Det omfatter således bl.a. masker, mundbind, visir og handsker. 

Fandt du dette nyttigt?