Insight

Covid-19-test

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt test mm.

Der er fremsat lovforslag, som betyder, at der indføres skattefritagelse for arbejdsgiverbetalt covid-19-test og værnemidler.

11. februar 2021

 

I lyset af den helt særlige situation, som covid-19-pandemien udgør, foreslås det, at der indføres skattefrihed for værdien af test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 og personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19, når udgifterne til test og værnemidler er afholdt af arbejdsgiver m.fl. 

Det forslås, at skattefritagelsen for virkning fra og med indkomståret 2020 (altså med tilbagevirkende kraft).

 

Skattefriheden kommer til at omfatte

Hvem

Skattefritagelsen foreslås at omfatte arbejdsgiverbetalte test og personlige værnemidler til den ansatte selv og den ansattes husstand.

Udover egentlig ansatte medarbejdere vil reglen også omfatte personer, som udfører personligt arbejde i øvrigt samt medlemmer af bestyrelser, råd mm. og disses husstande.

Ved personens husstand forstås efter forslaget de personer, som den skattepligtige deler folkeregisteradresse med.

Hvilke test

Det er uden betydning, hvilken testform der benyttes for covid-19 samt for antistoffer for covid-19.

Den foreslåede skattefritagelse omfatter ikke test for andre sygdomme. 

Hvilke værnemidler

Den foreslåede skattefritagelse omfatter personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19.

Ved personlige værnemidler forstås alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte en selv eller andre mod smitte med covid-19 og ethvert tilbehør, der tjener dette formål. Det omfatter således bl.a. masker, mundbind, visir og handsker.

 

Afsluttende bemærkning

Arbejdsgiver m.fl. har fradragsret for udgifter til test og personlige værnemidler omfattet af skattefritagelsen.

Fandt du dette nyttigt?