Insight

Dobbelt op – af indskud på børneopsparing

Nye beløbsgrænser fra og med 2018

8. maj 2018

Folketinget har vedtaget lovforslag om at forhøje beløbsgrænserne for indskud på børneopsparingskonti til det dobbelte af de tidligere beløbsgrænser.

En børneopsparingskonto kan oprettes af barnets forældre, herunder adoptiv-, sted- og plejeforældre samt bedsteforældre og oldeforældre – med barnet som kontohaver.

Fra og med 2018 kan den, der har oprettet kontoen (samt øvrige, der kunne oprette kontoen), hvert år nu indskyde maksimalt 6.000 kr. på kontoen og i alt maksimalt 72.000 kr.

Udover højere beløbsgrænser er reglerne i øvrigt uændret, og der vil fortsat gælde en række særlige krav og betingelser, herunder at der;

• for hvert barn kun kan oprettes én børneopsparingskonto (dog med mulighed for sammenlægning til én, hvis der er flere konti)

• er krav om bindingsperiode på min. 7 år, med udbetaling tidligst når barnet fylder 14 år, og senest i det år hvor barnet fylder 21 år

Under opsparingsfasen i bindingsperioden skal renter og afkast mm., der tilskrives kontoen, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Blot for god ordens skyld skal det præciseres, at der ikke er fradrag for indskud.

Fandt du dette nyttigt?