Indsigt

Er din virksomhed ajour med gældende toldregler?

Nye krav til import/eksport i Kina

Selvom told er en antik opfindelse med gamle grundprincipper, sker der løbende store og små forandringer. Hvis virksomheden ikke efterlever toldreglerne, kan det få både økonomiske og strafferetlige konsekvenser, og derfor er det vigtigt altid at være opdateret på de gældende regler.

23. maj 2017

Vi ser ofte eksempler på forandringer i toldregler i vores umiddelbare nærhed. En stor forandring er f.eks. EU’s nye toldkodeks, som blev indført i 2016, og som bl.a. stiller krav til obligatorisk sikkerhedsstillelse, opdatering af bevillinger, nye bestemmelser om toldoplag osv. Men der sker også løbende ændringer i andre dele af verden, og det er altid vigtigt at være opdateret på de til enhver tid gældende bestemmelser indenfor de forskellige toldordninger og procedurer samt i alle de lande, hvor virksomheden opererer direkte eller indirekte.

De kinesiske toldmyndigheder har for nylig præsenteret en bulletin, som har til formål at tydeliggøre visse krav, der stilles i forbindelse med import og eksport. Bulletinen omhandler bl.a., hvilke specifikke oplysninger om royalties/licensafgifter, der skal indgå i toldangivelsen. Det skyldes, at en del oplysninger, som i dag afgives separat (i en toldværdideklaration), bliver indarbejdet i toldangivelsen. Denne integration vil også ske over de kommende år i EU med implementeringen af den nye toldkodeks. I første omgang skal importører ved import til Kina oplyse, hvorvidt køberen har betalt eller skal betale royalties mv. (både direkte og indirekte), hvorvidt de betalte royalties mv. relaterer sig til de importerede produkter, og hvorvidt beløbene er inkluderet i vareprisen og dermed i toldværdien.  

Udover at tydeliggøre oplysningspligten indeholder bulletinen også information, der vedrører de kinesiske ”special customs supervision” områder (bonded zones, export processing zones osv.) F.eks. stilles der nu krav til, at virksomheder både i og udenfor disse områder skal deklarere det gods, der går ind/ud af områderne. Virksomheder indenfor områderne skal udfylde en ”registration form”, og virksomheder udenfor områderne skal udfylde en ”customs declaration form”.  

Det er altid en god ide at gennemgå virksomhedens rutiner i forhold til det pågældende emne, når en toldmyndighed kommer med en ny udmelding, et forklarende dokument eller tilsvarende. Hvis din virksomhed har import eller eksport til Kina, vil ovennævnte være relevant.

Fandt du dette nyttigt?