Insight

Faldgruber og gode råd til omstrukturering 

Download på denne side

Læs mere

Svarer virksomhedsformen overens med forretningens virkelighed?

I Deloitte hjælper vi små og mellemstore virksomheder med at omstrukturere til en ny ejermodel, når den virksomhedsform du oprindelig har valgt ikke længere giver de mest optimale økonomiske muligheder.

Deloitte rådgiver ejerledede virksomheder om alle økonomiske dispositioner forbundet med omstrukturering, så du kommer i gang i god tid og ikke bliver hæmmet af den karensperiode, der følger med, hvis du ønsker skattefrihed. Vi hjælper dig bl.a. med:

  • Vurdering af eksisterende ejerform og planlægning af ny
  • Regler ifm. skattepligtig vs. skattefri omstrukturering
  • Håndtering af selve omstruktureringen og hjælp med i nye investorer, medejere, frasalg, adskillelse af aktiver, opdeling af virksomheden i nye selskaber og generationsskifte. 
2017 Faldgruber og gode råd om omstrukturering
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('