Indsigt

Flere afgifter bliver mindre byrdefulde eller afskaffes

Får din virksomhed glæde af de varslede ændringer?

Regeringen har netop indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en "afgiftssaneringspakke". Aftalen varsler ændringer af en række afgiftslove med administrative og økonomiske lettelser for de berørte virksomheder.

24. august 2018

Formålet med den nye ”afgiftssaneringspakke” er at give en række brancher administrative og økonomiske lettelser på afgiftsområdet.

Overordnet vil man ensrette og forenkle registreringsreglerne i afgiftslovene, og der skal indføres digital adgang til refusion af afgifter. Derudover skal en række punktafgiftslove ændres, og der iværksættes undersøgelser af muligheden for ændringer, der kan være nyttige for virksomhederne. Disse ændringer er uklare på nuværende tidspunkt. Ændringerne, der kan have betydning for netop din virksomhed, er:

Elsektoren

 • Afgiften på sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes.

Nydelsesmiddelsektoren

 • Afgiften på kaffelignende produkter afskaffes, hvis det er muligt efter EU-reglerne.
 • Vin-, øl- og spiritusafgiftslovens fritagelser udvides med prøveudtagninger til offentlige myndigheder.
 • Støtten til mindre ølbryggerier hæves, og det overvejes at udvide støtten til cider-producenter.
 • Der indføres forenklinger i loven om afgift af konsum-is.
 • Fritagelsesområdet for afgift af vafler udvides.
 • Kravet om lageradskillelse i emballageafgiftsloven afskaffes.
 • Muligheden for at fritage bionedbrydeligt engangsservice for emballageafgift undersøges.

Landbrugssektoren

 • Afgiften på antibiotika og vækstfremmere afskaffes.
 • Traktorer og påhængsvogne fritages for vægtafgift.

Spiludbydere

 • Den afgiftsfrie bundgrænse i afgiften på gevinster ved spil uden indsats (bamseafgiften) hæves fra 200 kr. til 750 kr.

Ejendomssektoren

 • Den variable del af tinglysningsafgiften på pant i fast ejendom nedsættes trinvist fra 1,5 % til 1,25 %, og den faste del nedsættes fra 1.660 kr. til 1.640 kr.

Byggesektoren og affaldssektoren

 • Grænsen for afgiftsfri deponering af lettere forurenet jord stiger fra 2 til 3,5 % af den samlede mængde blandet affald.

Forsikringssektoren

 • Lystfartøjsforsikringens definition af lystfartøjer præciseres.
  Bestemmelsen om fiskale repræsentanter præciseres.

Den finansielle sektor

 • Det undersøges, om lønsumsafgiften skaber ulige konkurrenceforhold mellem danske virksomheder.

Er din virksomhed blandt de brancher, som kan få glæde af de varslede ændringer? Vi forventer, at lovforslaget fremsættes i efteråret 2018.

Allerede nu er det relevant som virksomhed at overveje, hvilken betydning de varslede ændringer får og i givet fald, om der bliver behov for i løbet af efteråret at ændre interne processer eller implementere nye.

Fandt du dette nyttigt?