Insight

Flere aktører skal bidrage aktivt til at bekæmpe momssvig

Penge-, e-penge- og betalingsinstitutter inddrages i kampen

Skattestyrelsen har fået tilladelse til at indhente betalingsoplysninger for 2021 og 2022 til brug for kontrol af moms. Dette er en forsmag på de forpligtelser, som penge-, e-penge- og betalingsinstitutter får fra 1. januar 2024. Fra denne dato skal betalinger fra EU-lande automatisk indberettes.

23. august 2023

 

Skatterådet har den 24. januar 2023 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til momslovens § 75, stk. 5, om at indhente oplysninger hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske internetvirksomheder. Pengeinstitutter mv., som udbyder betalingstjenester, og som udsteder betalingskort til danske privatpersoner, er dermed blevet pålagt at levere oplysninger til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har konkret fået adgang til at indhente betalingskortoplysninger om unavngivne privatpersoners brug af betalingskort i udlandet, så der kan tilvejebringes en oversigt over det samlede beløb, der er overført til konkrete beløbsmodtagere i udlandet pr. måned i oprindelig valuta og danske kroner. Der indhentes oplysninger om de enkelte beløbsmodtagere i et omfang, der gør det muligt for Skattestyrelsen at identificere de konkrete beløbsmodtagere med hensyn til navn, adresse, land, hjemmeside, branche mv.

Der er tidligere givet tilsvarende tilladelser, og det har typisk resulteret i efteropkrævninger af moms. Dette er også erfaringen fra andre lande.

EU vedtog derfor den 18. februar 2020 et direktiv og en forordning, som har til formål mere systematisk at bekæmpe momssvig forbundet med grænseoverskridende e-handel. Reglerne indeholder redskaber til at opdage og kontrollere svigagtige virksomheder ved hjælp af betalingsoplysninger fra pengeinstitutter, e-pengeinstitutter og betalingstjenesteudbydere på tværs af EU, som gøres tilgængelige for skattemyndighederne i EU. 

EU’s medlemsstater er derfor ved at implementere og ratificere lovgivning om CESOP, der skal have virkning fra 1. januar 2024. CESOP er et nyt centralt elektronisk system, som udvikles og drives af EU-Kommissionen.

Pengeinstitutter, e-pengeinstitutter og betalingstjenesteudbydere skal for hvert kalenderkvartal føre et tilstrækkeligt detaljeret register over betalingsmodtagere og betalinger i forbindelse med de betalingstjenester, som de udbyder, når en række betingelser er opfyldt. 

Indholdet af registrene vil gøre det muligt for Skattestyrelsen (og øvrige skattemyndigheder i EU) at udføre kontrol af alle de grænseoverskridende leveringer af varer og ydelser, som anses for at finde sted fra et EU-land. 

Deloitte har på tværs af lande og kompetencer i EU udviklet et værktøj, der kan hjælpe jeres virksomhed med kravspecifikationer og indrapporteringer til det nye register via en centralt udviklet end-to-end løsning, som tager udgangspunkt i jeres behov. 

Kontakt os, hvis I vil høre mere om CESOP, og hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med at blive klar til de nye rapporteringskrav i 2024, hvis I er omfattet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('