Indsigt

Forskerskatteordningen

Ændringer vedtaget med virkning fra 1. januar 2018

Den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere – forskerskatteordningen – ændres med virkning pr. 1. januar 2018, således at ordningen udvides fra 5 til 7 år, mod at bruttoskatteprocenten forhøjes fra 26% til 27%.

5. januar 2018

Folketinget har den 19. december 2017 vedtaget ændring af forskerskatteordningen i Danmark. Lovændringen træder i kraft med virkning fra og med indkomståret 2018.

Med lovændringen ændres der ikke i de hidtidige betingelser for at være omfattet af forskerskatteordningen i kildeskattelovens § 48 E, og disse betingelser skal således fortsat være opfyldt, for at reglerne kan finde anvendelse.

Udvidelse af forskerskatteordningen
Med lovændringen udvides forskerskatteordningen fra 5 år til 7 år.

Forhøjelse af bruttoskatteprocenten fra 26 til 27%
Som modsvar til at perioden for forskerskatteordningen forlænges, forhøjes bruttoskatteprocenten fra 26% til 27%. Beskatningen under forskerskatteordningen, inklusive arbejdsmarkedsbidrag, vil dermed stige fra 31,92% til 32,84%.

Betydning for personer der pr. 1. januar 2018 er omfattet af forskerskatteordningen
Personer, der den 1. januar 2018 beskattes efter reglerne om forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E og F, har med lovændringen mulighed for beskatning under forskerskatteordningen i sammenlagt 7 år i stedet for 5 år. Det medfører endvidere, at enhver person på forskerskatteordningen fra og med indkomståret 2018 vil blive beskattet med en bruttoskatteprocent på 27% i stedet for de nuværende 26%. Forhøjelsen af bruttoskattesatsen til 27% gælder uanset, om de pågældende personer ønsker at udnytte muligheden for beskatning under forskerskatteordningen i yderligere 2 år (sammenlagt 7 år) eller ej.

Betydning for personer der pr. 1. januar 2018 har været omfattet af forskerskatteordningen i 5 år (gældende maksimum periode)
Personer, der pr. 1. januar 2018 har været beskattet efter reglerne om forskerskatteordningen i sammenlagt 5 år, kan ikke vælge at fortsætte beskatning efter forskerskatteordningen. Disse personer vil overgå til almindelig dansk beskatning pr. 1. januar 2018.

Personer, som tidligere har været på forskerskatteordningen og opbrugt den nuværende maksimumperiode på 5 år, kan ikke vende tilbage til Danmark og arbejde i Danmark på forskerskatteordningen i yderligere 2 år.

***
For English version please click here