Indsigt

Fremtidens skattelandskab

Overblik og forståelse af Base Erosion and Profit Shifting

Det internationale skattelandskab ændrer sig med stadig stigende hast. Denne forandring er i særdeleshed foranlediget af OECD’s BEPS projekt, som allerede på nuværende tidspunkt har betydelig indvirkning på såvel dansk som udenlandsk lovgivning og praksis inden for international skat og transfer pricing.

Tag del i Deloitte’s nye survey om BEPS, og modtag din personlige kopi af resultaterne. Besvar surveyet her.

 

G20 bemyndigede i 2013 OECD til at transformere det globale skattelandskab, blandt andet ved at adressere hvad man havde identificeret som multinationale koncerners kunstige erodering og allokering af beskatningsbasen.

BEPS initiativet resulterede i oktober 2015 i offentliggørelsen af 13 rapporter baseret på 15 handlingspunkter. Læs nærmere vedr. handlingspunkterne samt de endelige rapporter på OECD’s BEPS hjemmeside (se linket nedenfor).

Nogle af handlingspunkterne finder umiddelbar anvendelse bl.a. i forbindelse med f.eks. skatterevisioner og indkomstfiksering, hvorimod andre af BEPS-initiativets resultater (jf. ovenstående), kræver implementering i de enkelte landes lovgivning og indgåelse af nye dobbeltbeskat-ningsoverenskomster landene imellem.

Denne lokale implementering er i gang og kommer til at have afgørende indflydelse på det internationale skattelandskab. OECD og G20 arbejder derfor fortløbende med at assistere i de enkelte lande, for blandt andet at øge konsistensen i implementeringen af BEPS initiativernes resultater.

Endeligt fortsætter OECD’s arbejde i relation til BEPS med at præcisere en række elementer af BEPS initiativet, herunder i relation til allokering af indkomst og omkostninger til faste driftssteder og vejledning i anvendelsen af profit split metoden.

Det er derfor afgørende for alle selskaber involveret i grænseoverskridende handel, at holde sig orienteret samt løbende at overveje hvilke tiltag evt. kunne være aktuelle og hvornår.

 

Download præsentationerne fra vores international skattekonference, afholdt i november 2015:

TMC one pager

US Tax Management Consulting

Utilizing data to-enable transparency

Link's til Deloitte's internationale BEPS portaler, hvis du vil vide mere...

http://www2.deloitte.com/na/en/pages/tax/topics/base-erosion-profit-shifting.html

http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/topics/base-erosion-profit-shifting.html

Links til OECD's BEPS leverancer

http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm

Fandt du dette nyttigt?